ข่าว

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.2562 เป็นทางการ  349 เขต

 กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.2562 เป็นทางการ  349 เขต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2562 เป็นทางการ จำนวน 349 เขต ให้เข้ารับเอกสารรับรองได้ตั้งแต่วันนี้ (7 พ.ค.) เป็นต้นไป

     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  - 7 พ.ค.62  กกต. ได้เผยแพร่ข้อมูลจำนวน ส.ส. 349 เขต ที่มีคะแนนนำสูงสุดอย่างเป็นทางการ รวม 349 เขต 77 จังหวัด

     ประกอบด้วย

      พรรคเพื่อไทย 136 ที่นั่ง แบ่งเป็น กทม. 9 ที่นั่ง ภาคกลาง 15 ที่นั่ง ภาคอีสาน 84 ที่นั่ง ภาคเหนือ 28 ที่นั่ง ส่วนภาคใต้ไม่มีที่นั่ง

         พรรคพลังประชารัฐ ได้จำนวน ส.ส. 97 ที่นั่ง กทม.ได้ 12 เขต ภาคกลาง 36 ที่นั่ง อีสาน 11 เขต เหนือ 25 เขต ใต้ 13 ที่นั่ง

       พรรคภูมิใจไทย 39 แบ่งเป็น กทม.ไม่มีที่นั่ง ภาคกลาง 13 ที่นั่ง อีสาน 16 ที่นั่ง ภาคเหนือ 2 ที่นั่ง ใต้ 8 เขต

       พรรคประชาธิปัตย์ 33 ที่นั่ง กทม.ไม่มีที่นั่ง กลาง 8 เขต อีสาน 2 ที่นั่ง เหนือ 1 ที่นั่ง ภาคใต้ 22 ที่นั่ง

         พรรคอนาคตใหม่ 30 ที่นั่ง แบ่งเป็น กทม. 9 เขต ภาคกลาง 15 ที่นั่ง อีสาน 1 เขต เหนือ 5 เขต ใต้ไม่มีที่นั่ง            พรรคชาติไทยพัฒนา 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น ภาคกลาง 5 ที่นั่ง ภาคอีสาน 1 ที่นั่ง

          พรรคชาติพัฒนา 1 ที่นั่ง จ.นครราชสีมา

         พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ที่นั่งจากภาคใต้

          พรรคประชาชาติ 6 ที่นั่ง จากภาคใต้

 กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.2562 เป็นทางการ  349 เขต

         โดยรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งประกอบด้วย

       ( ละเอียดที่นี https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190507142930.pdf)

       กรุงเทพมหานคร

  1 นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พลังประชารัฐ

  2 นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พลังประชารัฐ

  3 นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน อนาคตใหม่

 4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ

  5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เพื่อไทย

 6 นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ พลังประชารัฐ

 7 นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ

  8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พลังประชารัฐ

 9 นายสิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ

10 นายการุณ โหสกุล เพื่อไทย

11 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เพื่อไทย

12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย

13 นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ

14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย

15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ พลังประชารัฐ

16 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย

17 นายศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ

18 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย

19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พลังประชารัฐ

20 นายมณฑล โพธิ์คาย อนาคตใหม่

21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อนาคตใหม่

22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่

23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่

24 นายทศพร ทองศิริ อนาคตใหม่

25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อนาคตใหม่

26 นายวัน อยู่บำรุง เพื่อไทย

27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ อนาคตใหม่

28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อนาคตใหม่

29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย

30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พลังประชารัฐ

กระบี่

1 นายสาคร เกี่ยวข้อง ประชาธิปัตย์

2 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย

กาญจนบุรี

1 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ

2 นายสมเกียรติ วอนเพียร พลังประชารัฐ

3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ภูมิใจไทย

4 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ

5 นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พลังประชารัฐ

กาฬสินธุ์

1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย

2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อไทย

3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล เพื่อไทย

4 นายพีระเพชร ศิริกุล เพื่อไทย

5 นายประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย

กำแพงเพชร

1 นายไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ

2 พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ

3 นายอนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ

4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ

 ขอนแก่น

1 นายฐิตินันท์ แสงนาค อนาคตใหม่

2 นายวัฒนา ช่างเหลา พลังประชารัฐ

3 นายจตุพร เจริญเชื้อ เพื่อไทย

4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย

5 นายภาควัต ศรีสุรพล เพื่อไทย

6 นายสิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย

7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย

8 นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย

9 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ เพื่อไทย

10 นายบัลลังก์ อรรณนพพร เพื่อไทย

จันทบุรี

1 พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา อนาคตใหม่

2 นายจารึก ศรีอ่อน อนาคตใหม่

3 นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน อนาคตใหม่

ฉะเชิงเทรา

1 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ อนาคตใหม่

2 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พลังประชารัฐ

3 นายสุชาติ ตันเจริญ พลังประชารัฐ

4 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อนาคตใหม่

ชลบุรี

1 นายสุชาติ ชมกลิ่น พลังประชารัฐ

2 ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง พลังประชารัฐ

3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พลังประชารัฐ

4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พลังประชารัฐ

5 นายขวัญเลิศ พานิชมาท อนาคตใหม่

6 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ อนาคตใหม่

7 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ อนาคตใหม่

8 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พลังประชารัฐ

ชัยนาท

1 นายอนุชา นาคาศัย พลังประชารัฐ

2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พลังประชารัฐ

ชัยภูมิ

1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย

2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พลังประชารัฐ

3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พลังประชารัฐ

4 นายมานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย

5 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย

6 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เพื่อไทย

ชุมพร

1 นายชุมพล จุลใส ประชาธิปัตย์

2 นายสราวุธ อ่อนละมัย ประชาธิปัตย์

3 นายสุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย

เชียงราย

1 นายเอกภพ เพียรพิเศษ อนาคตใหม่

2 นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย

3 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย

4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เพื่อไทย

5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย

6 นายพีรเดช คำสมุทร อนาคตใหม่

7 นางสาวละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย

เชียงใหม่

1 นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย

2 นายนพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย

3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เพื่อไทย

4 นายวิทยา ทรงคำ เพื่อไทย

5 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย

6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย

7 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เพื่อไทย

8 (รอเลือกตั้งซ่อม เนื่องจากนายสุรพล เกียรติไชยากร เพื่อไทย ได้ใบส้ม)

9 นายศรีเรศ โกฎคำลือ เพื่อไทย

  ตรัง

1 นายนิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ

2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประชาธิปัตย์

3 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์

 ตราด

1 นายศักดินัย นุ่มหนู อนาคตใหม่

 ตาก

1 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พลังประชารัฐ

2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ประชาธิปัตย์

3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข พลังประชารัฐ

นครนายก

1 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย

นครปฐม

1 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร ประชาธิปัตย์

2 นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา

3 นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา อนาคตใหม่

4 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พลังประชารัฐ

5 นางจุมพิตา จันทรขจร อนาคตใหม่

 นครพนม

1 นายศุภชัย โพธิ์สุ ภูมิใจไทย

2 นางมนพร เจริญศรี เพื่อไทย

3 นายไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย

4 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย

นครราชสีมา

1 นายเกษม ศุภรานนท์ พลังประชารัฐ

2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ชาติพัฒนา

3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อไทย

4 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ

5 นายโกศล ปัทมะ เพื่อไทย

6 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ

7 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ

8 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พลังประชารัฐ

9 นายอภิชา เลิศพชรกมล ภูมิใจไทย

10 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ภูมิใจไทย

11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ

12 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เพื่อไทย

13 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย

14 นายสุชาติ ภิญโญ เพื่อไทย

นครศรีธรรมราช

1 นายรงค์ บุญสวยขวัญ พลังประชารัฐ

2 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ

3 นายเทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์

4 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์

5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์

6 นายชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์

7 นายสายัณห์ ยุติธรรม พลังประชารัฐ

8 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์

  นครสวรรค์

1 นายภิญโญ นิโรจน์ พลังประชารัฐ

2 นายวีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ

3 นายสัญญา นิลสุพรรณ พลังประชารัฐ

4 นายมานพ ศรีผึ้ง ภูมิใจไทย

5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ เพื่อไทย

6 นายนิโรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ

นนทบุรี

1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พลังประชารัฐ

2 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เพื่อไทย

3 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เพื่อไทย

4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทย

5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เพื่อไทย

6 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เพื่อไทย

นราธิวาส

1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พลังประชารัฐ

2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ

3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน ประชาชาติ

4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ

น่าน

1 นางสิรินทร รามสูต เพื่อไทย

2 นายชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย

3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย

 

บึงกาฬ

1 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ เพื่อไทย

2 นายไตรรงค์ ติธรรม เพื่อไทย

 

บุรีรัมย์

1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย

2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย

3 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย

4 นายโสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย

5 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย

6 นายไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย

7 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย

8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย

 

ปทุมธานี

1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย

2 นายศุภชัย นพขำ เพื่อไทย

3 นายอนาวิล รัตนสถาพร อนาคตใหม่

4 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เพื่อไทย

5 นางสาวพรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย

6 นายพิษณุ พลธี ภูมิใจไทย

 

ประจวบคิรีขันธ์

1 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ประชาธิปัตย์

2 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ เพื่อไทย

3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์

 

ปราจีนบุรี

1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย

2 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ภูมิใจไทย

3 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ภูมิใจไทย

 

ปัตตานี

1 นายอันวาร์ สาและ ประชาธิปัตย์

2 นายอับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย

3 นายอนุมัติ ซูสารอ ประชาชาติ

4 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ

 

พระนครศรีอยุธยา

1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ภูมิใจไทย

2 นายนพ ชีวานันท์ เพื่อไทย

3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย

4 นายจิรทัศ ไกรเดชา เพื่อไทย

 

พังงา

1 นางกันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์

 

พัทลุง

1 นายภูมิศิษฏ์ คงมี ภูมิใจไทย

2 นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ภูมิใจไทย

3 นายนริศ ขำนุรักษ์ ประชาธิปัตย์

 

พิจิตร

1 นายพรชัย อินทร์สุข พลังประชารัฐ

2 นายภูดิท อินสุวรรณ์ พลังประชารัฐ

3 นายสุรชาติ ศรีบุศกร พลังประชารัฐ

 

พิษณุโลก

1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อนาคตใหม่

2 นายนพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย

3 นายอนุชา น้อยวงค์ พลังประชารัฐ

4 นายนิยม ช่างพินิจ เพื่อไทย

5 นายมานัส อ่อนอ้าย พลังประชารัฐ

 

เพชรบุรี

1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พลังประชารัฐ

2 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พลังประชารัฐ

3 นายสุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ

 

เพชรบูรณ์

1 นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ

2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พลังประชารัฐ

3 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ

4 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พลังประชารัฐ

5 นายเอี่ยม ทองใจสด พลังประชารัฐ

 

แพร่

1 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม อนาคตใหม่

2 นายกฤติดนัย สันแก้ว อนาคตใหม่

 

พะเยา

1 นายธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ

2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เพื่อไทย

3 นายจีรเดช ศรีวิราช พลังประชารัฐ

 

ภูเก็ต

1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง พลังประชารัฐ

2 นายนัทธี ถิ่นสาคู พลังประชารัฐ

 

มหาสารคาม

1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เพื่อไทย

2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย

3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เพื่อไทย

4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย

5 นายสุทิน คลังแสง เพื่อไทย

 

มุกดาหาร

1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพื่อไทย

2 นายบุญฐิณ ประทุมลี เพื่อไทย

 

แม่ฮ่องสอน

1 นายปัญญา จีนาคำ พลังประชารัฐ

 

ยะลา

1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พลังประชารัฐ

2 นายซูการ์โน มะทา ประชาชาติ

3 นายอับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ

 

ยโสธร

1 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ เพื่อไทย

2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย

3 นายธนกร ไชยกุล เพื่อไทย

 

ร้อยเอ็ด

1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา

2 นายฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย

3 นายนิรมิต สุจารี เพื่อไทย

4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย

5 นางสาวจิราพร สินธุไพร เพื่อไทย

6 นายกิตติ สมทรัพย์ เพื่อไทย

7 นายศักดา คงเพชร เพื่อไทย

 

ระนอง

1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย

 

ระยอง

1 นายสาธิต ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์

2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปัตย์

3 นายธารา ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์

4 นายสมพงษ์ โสภณ พลังประชารัฐ  

 

ราชบุรี

1 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี พลังประชารัฐ

2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พลังประชารัฐ

3 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ พลังประชารัฐ

4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประชาธิปัตย์

5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย

 

ลพบุรี

1 นายประทวน สุทธิอำนวยเดช พลังประชารัฐ

2 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย

3 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เพื่อไทย

4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ภูมิใจไทย

 

ลำปาง

1 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย

2 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เพื่อไทย

3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย

4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย

 

ลำพูน

1 นายสงวน พงษ์มณี เพื่อไทย

2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เพื่อไทย

 

เลย

1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย

2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย

3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย

 

ศรีสะเกษ

1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย

2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย

3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย

4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เพื่อไทย

5 นายธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย

6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เพื่อไทย

7 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย

8 นางผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย

 

สกลนคร

1 นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย เพื่อไทย

2 นายนิยม เวชกามา เพื่อไทย

3 นายพัฒนา สัพโส เพื่อไทย

4 นางอนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย

5 นางสาวสกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย

6 นายเกษม อุประ เพื่อไทย

 

สงขลา

1 นายวันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ

2 นายศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ

3 นายพยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ

4 ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ

5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์

6 นายถาวร เสนเนียม ประชาธิปัตย์

7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย

8 พันตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์

 

สตูล

1 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย

2 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ภูมิใจไทย

 

สมุทรปราการ

1 นายอัครวัฒน์  อัศวเหม พลังประชารัฐ

2 นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร พลังประชารัฐ

3 นางสาวภริม  พูลเจริญ พลังประชารัฐ

4 นายวุฒินันท์  บุญชู อนาคตใหม่

5 นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก พลังประชารัฐ

6 นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ พลังประชารัฐ

7 นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ พลังประชารัฐ

 

สมุทรสงคราม

1 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์

 

สมุทรสาคร

1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก อนาคตใหม่

2 นายสมัคร ป้องวงษ์ อนาคตใหม่

3 นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พลังประชารัฐ

 

สระแก้ว

1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พลังประชารัฐ

2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง พลังประชารัฐ

3 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พลังประชารัฐ

 

สระบุรี

1 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ

2 นายสมบัติ อำนาคะ พลังประชารัฐ

3 นายองอาจ วงษ์ประยูร เพื่อไทย

 

สิงห์บุรี

1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ

 

สุโขทัย

1 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ พลังประชารัฐ

2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พลังประชารัฐ

3 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ภูมิใจไทย

 

สุพรรณบุรี

1 นายสรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา

2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา

3 นายประภัตร โพธสุธน ชาติไทยพัฒนา

4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา

 

สุราษฎร์ธานี

1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ประชาธิปัตย์

2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ประชาธิปัตย์

3 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ประชาธิปัตย์

4 นายสมชาติ ประดิษฐพร ประชาธิปัตย์

5 นายสินิตย์ เลิศไกร ประชาธิปัตย์

6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ประชาธิปัตย์

 

สุรินทร์

1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย

2 นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พลังประชารัฐ

3 นายคุณากร ปรีชาชนะภัย เพื่อไทย

4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย

5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย

6 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย

7 นายชูศักดิ์ แอกทอง เพื่อไทย

 

หนองคาย

1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เพื่อไทย

2 นางสาวชนก จันทาทอง เพื่อไทย

3 นายเอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย

 

หนองบัวลำภู

1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย

2 นายไชยา พรหมา เพื่อไทย

3 นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เพื่อไทย

 

อ่างทอง

1 นายภราดร ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย

 

อุดรธานี

1 นายศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย

2 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ เพื่อไทย

3 นายขจิตร ชัยนิคม เพื่อไทย

4 นางอาภรณ์ สาราคำ เพื่อไทย

5 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย

6 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น เพื่อไทย

7 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เพื่อไทย

8 นางเทียบจุฑา ขาวขำ เพื่อไทย

 

อุทัยธานี

1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย

2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย

 

อุตรดิตถ์

1 นายกนก ลิ้มตระกูล เพื่อไทย

2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เพื่อไทย

 

อุบลราชธานี

1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย

2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์

3 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี เพื่อไทย

4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เพื่อไทย

5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ เพื่อไทย

6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พลังประชารัฐ

7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย

8 นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ประชาธิปัตย์

9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช เพื่อไทย

10 นายสมคิด เชื้อคง เพื่อไทย

 

อำนาจเจริญ

1 นางสมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย

2 นายดะนัย มะหิพันธ์ เพื่อไทย

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด