เมื่อวันที่17 เม.ย. ที่พรรคพลังประชารัฐ  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ  กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากอุบัติเหตุทั้งในถนนและที่ทำงานที่เกิดขึ้นทุกวัน คำถามสำคัญคือทำอย่างไรผู้พิการจะสามารถดำเนินชีวิตได้ดังเดิมสามารถใช้ชีวิตมีความสุข มีศักดิ์ศรี โดยไม่ได้มีความพิการเป็นอุปสรรค

         “หนึ่งในแนวคิดสำคัญของพรรคพลังประชารัฐคือการที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้พิการ คือการเปลี่ยน “ผู้พิการให้เป็นผู้ประกอบการ” ซึ่งแนวคิดนี้อยู่บนพื้นฐานว่าผู้พิการเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ที่สามารถทำงานทำธุรกิจได้เหมือนคนธรรมดาในหลายเรื่องผู้พิการมีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนกว่าคนทั่วไปที่จะทำให้งานและบริการต่างๆ ที่ทำนั้น พิเศษ แตกต่าง จากคนทั่วไป”

         โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวอีกว่า ภายหลังประชุมหารือกับคณะทำงานนโยบายคนพิการของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของสมาคมผู้พิการและอาสาสมัคร  โดยคณะทำงานตั้งเป้าหมายที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งใหม่ หรือ Social Enterprise (SE) ภายใน 3เดือนข้างหน้า เพื่อมาดูแลบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจต่างๆของผู้พิการ ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้พิการ เอื้อให้ผู้พิการมีอาชีพ มีธุรกิจ มีรายได้ของตนเอง

        นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า ล่าสุด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ตั้ง บริษัท TAB (Thailand  Association of the Blind Group) ขึ้นเรียบร้อยแล้วและจะใช้บริษัทนี้ดำเนินการต่อไปในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยบอร์ดและผู้บริหารจะมาจากกลุ่มผู้พิการและอาสาสมัครที่ช่วยเหลือผู้พิการทั้งหมดโดยทุนในการดำเนินการของบริษัทจะมาจากกองทุนผู้พิการและบริษัทเอกชนต่างๆ ที่อยากเข้าร่วมส่วนสินค้าหลักจะเริ่มจากบริการหมอนวดผู้พิการทางสายตาภายใต้แบรนด์ “อาสาวดี”โดยจะมีท่านวดพิเศษที่คิดค้นขึ้นใหม่เพื่อหมอนวดตาบอด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มหมอนวดที่เก่งที่สุดในหมอนวดแผนไทย โดยร้านดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการเปลี่ยน“ผู้พิการเป็นผู้ประกอบการ” และจะได้ขยายไปสู่สินค้าอื่นๆ เช่น เกษตรและหัตถกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้พิการอย่างเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป