สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 5 เม.ย. 62 เวลา 10.15 น.  กลุ่มสยามมานุสติ นำโดย นายภูภัฑธ แสงสุบิน เข้ายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ที่อาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่า

 

 

 

               นายธนาธร ได้ประกาศนโยบายขณะพบปะประชาชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยระบุว่า “ด้วยหวังปฏิวัติ 2575” จะสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎร 2475 ให้สำเร็จ นอกจากนี้นายธนาธรยังเคยพูดในลักษณะเดียวกันนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยระบุบนเวทีเสวนา เรื่อง อภิวัฒน์สยาม 2475 ความหวังอนาคตประเทศไทย ที่มีใจความว่า “กษัตริย์คืนอำนาจให้กับประชาชน” พฤติกรรมเหล่านี้จึงถือว่านายธนาธรต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐใหม่หรือไม่ และเป็นการแสดงออกถึงความไม่เลื่อมใสต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ดังนั้น ขอให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบ

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสยามมานุสติยังได้นำสำเนารายงานข่าว และแผ่นบันทึกภาพ มายื่นเป็นหลักฐานต่อ กกต. ด้วย พร้อมยืนยันว่า สาเหตุที่มายื่นหนังสือในวันนี้ ต้องการใช้สิทธิ์ของประชาชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์