เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 62 ที่ ทำเนียบรัฐบาล  พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานถึงแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ 2562 ในปีนี้จะมีการรณรงค์ช่วยสงกรานต์โดยใช้ชื่อว่า "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกประชาสัมพันธ์ในวันที่ 11 มี.ค. - 17 เม.ย. ช่วงที่ 2 การเตรียมความพร้อมและรณรงค์ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. - 20 เม.ย. และช่วงที่ 3 ควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.

 

 

 

               พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการต่างๆ ที่การกระทรวงมหาดไทยกำหนดจะมี  มาตรการที่สำคัญ เช่น ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน เช่นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง , ด้านสังคมและชุมชน ,การรับรู้และสร้างจิตสำนึกการสร้างความปลอดภัยทางถนน , การดำเนินการมาตรการขององค์กรหน่วยงานภาครัฐ , ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม และทางแยกต่างๆ ให้สมบูรณ์ 100% , การลดปัจจัยเสี่ยงของยานพาหนะ , การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว , การสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ , มาตรการบริหารจัดการ

               พ.อ.หญิง ทักษดา เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยขอให้รัฐมนตรีทุกท่านมุ่งมั่นทำงานต่อไป เพราะในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลยังมีอำนาจเต็มในการทำงาน ขอให้ดูว่ามีแผนงานไหนที่เร่งด่วนในการช่วยเหลือประชาชนหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เร่งด่วน โดยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีจะกำกับดูแลและทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจต่อไป ส่วนในเรื่องทางการเมือง นายกฯ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไร นอกจากนี้ นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่

 

 

 

               พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท ลาบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยไม่ถือเป็นวันลา ลางานได้ โดยให้ข้าราชการสามารถลางานได้ไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติโดยเตรียมการจนถึงวันลาสิกขา ระหว่างวันที่ 2 - 16 พ.ค. เป็นเวลา 15 วัน นอกจากนี้ข้าราชการที่เคยลาบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติในกรณีเช่นนี้สามารถลาได้อีก โดยไม่มีผลกระทบถึงสิทธิ์ในการลาบรรพชาอุปสมบทในอนาคต โดยกำหนดจำนวนที่จะบรรพชาอุปสมบทจำนวนไม่เกิน 6,810 รูป ใน 77 จังหวัด

               ทั้งนี้ ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้คณะรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานราชการช่วยกันสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งในส่วนของนายกรัฐมนตรีจัดรายการศาสตร์พระราชาในสัปดาห์นี้เป็นครั้งสุดท้าย และสัปดาห์หน้าจะมอบหมายให้คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 ฝ่าย สลับกันมาให้ความรู้ประชาชนถึงกระบวนการและข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธี รวมถึงการปฏิบัติตนของประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธี พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนใส่เสื้อเหลืองระหว่างเมษายนถึงกรกฎาคม