14 มี.ค.62-"เนวินธุ์" พปชร. พร้อมด้วย "ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ" ยื่นหนังสือเสนอแนะ กกต. จัดตั้งชุดเฉพาะกิจประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อช่วยเหลือ "ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ" ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที

        นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้สมัครสส.เขต3ยานนาวา บางคอแหลม พรรคพลังประชารัฐนำทีมผู้สูงอายุคนพิการ เขตยานนาวา และบางคอแหลม เดินทางไปที่ กกต. เพื่อยื่นหนังสือข้อเสนอแนะให้กกต.พิจารณาตั้งชุดเฉพาะกิจประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง

     

          นายเนวินธุ์ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้ เพื่อให้ กกต. จัดเจ้าหน้าที่เพื่อมาคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

          นายเนวินธุ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการได้เข้ายื่นเรื่องกับพรรคพลังประชารัฐ และขอให้พามาที่ กกต. 
ในการยื่นหนังสือครั้งนี้ โดยได้มีตัวแทนประธานกกต.มารับหนังสือเบื้องต้น

           นายเนวินธุ์ บอกด้วยว่า  ได้ชี้แจงให้กกต.ทราบถึงเหตุผลที่มาว่า มีความจำเป็นที่จะต้องมีชุดพิเศษดูแลผู้สูงอายุคนพิการ รวมถึงการให้กกต.ชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มมากกว่านี้ เพราะส่วนใหญ่จะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

          ด้าน นางสุดารัตน์ ตั้งประจักษ์ภักดี ประธานชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวเสริมว่า กกต. ควรจัดชุดดูแลให้เข้าถึงจริงๆ เนื่องจากครั้งนี้ จะมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่คาดว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าครั้งก่อนๆ  จึงเกรงว่าจะมีปัญหา เพราะร่างกายบางคนเป็นอุปสรรค แต่ก็ต้องไปทำหน้าที่คนไทยเพื่อแสดงให้เห็นพลังผู้สูงอายุและผู้พิการในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำงานให้ประเทศชาติ