เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 62  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ประเทศสิงคโปร์ ว่า

 

 

 

               การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเปิดให้ลงคะแนน 2 วัน คือ ในวันที่ 9 - 10 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น. สำหรับปัญหาการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันนี้ กรณีกำหนดวันลงคะแนนวันนี้เพียงวันเดียว ส่งผลให้ผู้ขอลงทะเบียน จำนวน 4,139 คน มารอใช้สิทธิ์พร้อมกันจนล้นสถานเอกอัครราชทูต เนื่องจากมีคูหาลงคะแนนเพียง 3 คูหา นั้น

               ล่าสุด กกต. ได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว โดยสถานทูตฯ ได้ออกประกาศขยายเวลาการลงคะแนนในวันนี้ออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าผู้มารอใช้สิทธิ์จะได้ลงคะแนนกันครบทุกคน รวมทั้งจะเปิดให้ลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งวันในพรุ่งนี้ (10 มี.ค.) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศขออภัยในความไม่สะดวก