เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ พรรคประชาธิปัตย์  นายธนา ชีรวินิจ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส. สุโขทัย ร่วมกันแถลงถึงกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดสุโขทัย ว่า เป็นไปตามแบบที่ 4 ซึ่งไม่ใช่ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วางไว้

 

 

 

               ทั้งที่เราได้ยื่นหนังสือให้ทบทวนแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากมีนักการเมืองอาวุโสที่อยู่ในซีกรัฐบาลเข้าแทรกแซงพยายามผลักดันให้ใช้แบบที่ 4 โดยทำให้ประชาชนในพื้นที่สับสน และมีพรรคการเมืองที่ได้เปรียบ ประกอบกับรองเลขาธิการ กกต. ระบุว่า แบบที่ประชาชนส่งมาให้ กกต. ใหญ่แบ่งเขตเลือกตั้งได้ดีกว่า กกต. จังหวัดส่งมาเสียอีก

               จึงอยากถามกลับไปยัง กกต. ว่า การแบ่งเขตไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องพิจารณาภูมิศาสตร์และจำนวนประชากร อีกทั้งยังมีรายละเอียดแนวเส้นของการแบ่งเขต ซึ่งตนไม่รู้ว่าจะมีประชาชนคนไหนที่มีความชำนาญในการแบ่งเขตเลือกตั้งดีกว่า กกต. ถ้าบุคคลนั้นจะมีความสามารถจริง ก็อาจจะใกล้ชิดกับผู้ที่กุมอำนาจรัฐ หรือมีความสามารถในการนำข้อมูลจำนวนประชากรและพื้นที่ เพื่อดำเนินการในการแบ่งเขตได้เหนือกว่า กกต.

               นอกจากนี้ นายธนาได้นำรูปภาพแผนผังการแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อปี 2557 ของจังหวัดสุโขทัย ที่มี 3 เขต โดยแบ่งตามภูมิศาสตร์และจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน และเป็นที่ยอมรับของทุกคน แต่การแบ่งเขตล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พ.ย. กกต. ได้แบ่งเขตของสุโขทัยเป็น 3 เขต ก็จริง แต่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 อยากถามว่า มีการแบ่งเขตที่อัปลักษณ์อย่างนี้หรือไม่ เพราะลักษณะการแบ่งเขตทอดยาวขึ้นไป และมีจุดติ่งซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อที่ไปเชื่อมต่อและมีภูเขา หากประชาชนจะเดินทางไปเขตเลือกตั้งจะทำให้ไม่สะดวก รวมทั้งไม่สะดวกกับเจ้าหน้าที่ กกต. จะควบคุมการเลือกตั้งอย่างไร

 

 

 

               การแบ่งเขตครั้งนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยพูดว่า มีพรรคการเมืองบางพรรคที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลใช้วิธีการดึงตัวนักการเมืองเข้าพรรค ด้วยการบอกว่าสามารถขีดเส้นแบ่งเขตเลือกตั้งได้ตามต้องการ เพราะฉะนั้นจากปัญหาการแบ่งเขตที่เกิดขึ้น เราจะพบว่ามีหลายสิบจังหวัดที่มีปัญหาลักษณะเดียวกับสุโขทัย ทางพรรคจึงได้ให้อดีต ส.ส. แต่ละจังหวัดได้รวบรวมรายละเอียดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำภาพประกอบว่าการแบ่งเขตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เพื่อรายงานให้พรรคทราบ เช่น จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดยโสธร เป็นต้น

               ขณะที่ นายสัมพันธ์ กล่าวว่า ตนรู้ข่าวมาก่อนว่าจะมีการแบ่งเขตผ่าอำเภอกงไกรลาศออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน และก่อนที่ กกต. จะประกาศ ได้มีนักการเมืองใหญ่ในจังหวัดสุโขทัยบางคน ซึ่งพยายามจะตัดส่วนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ และหวังที่จะได้ ส.ส. ในจังหวัดทั้ง 3 เขต ทั้งๆ ที่เราได้มีหนังสือทักท้วงให้ใช้แบบเดิม ซึ่งเป็นแบบที่ 4 เหมือนกัน แต่เป็นแบบที่ 4 ที่ถูกต้อง โดยเป็นแบบที่ใช้กับการเลือกตั้ง ปี 2554 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากทุกพรค แต่สุดท้ายก็ออกมาแบบที่มีการเสนอเข้าไปเงียบๆ ซึ่งประชาชนในพื้นที่เรียกว่า แบบพิสดาร ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน เพราะเส้นทางคมนาคมไม่ได้เชื่อมโยงอย่างแท้จริง

 

 

 

               นายสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาพูดตลอดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องระวังใน 5 ข้อ ได้แก่ 1. พลังดูด 2. แบ่งเขตเลือกตั้ง 3. การพิมพ์บัตร 4. โกงการเลือกตั้ง ซึ่งจะบอกว่าหนักกว่าแบ่งเขตเลือกตั้ง พูดไว้เลย แม้กระทั่งในจังหวัดสุโขทัยการเรียกรวมตัว จ่ายเงินเต็มไปหมด ซึ่งต้องรีบทำเสร็จก่อน พ.ร.ป.ส.ส. จะประกาศใช้ในวันที่ 11 ธันวาคม นี้ รวมทั้งมีการให้ผู้นำหมู่บ้านเก็บบัตรประชาชนของทุกบ้านทุกหลังคาเรือน โดยอ้างว่าจะนำไปทำบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจน ถ้าใครไม่ให้ถือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้าม และ 5. ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่อาจจะเอาคนของตัวเองเข้าไป

               “รอบนี้ไม่ใช่พิมพ์บัตรเบอร์เดียวทั้งประเทศ แต่เป็นเบอร์ใครเบอร์มัน พิมพ์บัตรเลือกตั้งสุโขทัยมีสามเขต ลงเขตใครเขตมัน ผู้สมัครเป็นร้อย ถามว่าประชาชนจะสับสนหรือไม่ กกต. จะทำให้รัดกุมอย่างไร เพราะมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งมีพิมพ์บัตรปลอม บัตรผี ผมเจอมาแล้ว ปี 48 นับสองวันสองคืนไม่เสร็จ” นายสัมพันธ์ กล่าว