1  พฤศจิกายน 2561 นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ และเลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) เปิดเผยว่า ตนและคณะได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  

 

            ผ่านนายสมเกียรติ คงดี ผอ.สำนักกิจการ กกต. เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวขอให้ตรวจสอบการจดแจ้งชื่อพรรคพลังประชารัฐ ว่า สามารถจดได้หรือไม่ ถูกต้องตาม พ.รป.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ 
         

            นายมงคลกิตติ์   กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับกรณี รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน จำนวน 4 คน ประกอบไปด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ,นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

            ได้ไปขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ “พรรคพลังประชารัฐ” ว่าสามารถจดแจ้งเป็นชื่อพรรคการเมืองได้ตามกฏหมายและประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้หรือไม่ เพราะคำว่า “ประชารัฐ” เป็นนโยบายและชื่อโครงการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในปี 2559-2562 ไปยังกระทรวง กรม ต่างๆ ใช้ชื่อประชารัฐแนบท้ายโครงการ อาทิ ธงฟ้าประชารัฐ,โครงการบ้านประชารัฐ,โรงเรียนประชารัฐ,เน็ตประชารัฐฯลฯ  
 

              นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า หากคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุมัติให้จดแจ้งชื่อพรรคพลังประชารัฐ อาจจะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อพรรคการเมืองอื่น ๆ หรือ ต่อประชาชนที่สำคัญผิด หลงผิด ในผลงานของพรรคการเมืองนั้น และจะทำให้การเลือกตั้งดำเนินไปสมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ อาจจะขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (3) วรรค 1 ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา 14 (2)(3)(4) หรือไม่
   

            "กกต.ชุดนี้ ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 23,41,69 จึงเรียนมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการจดแจ้งชื่อพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากอาจจะไปซ้ำซ้อนกับชื่อโครงการและนโยบายของรัฐบาล พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสามารถจดชื่อพรรคดังกล่าวได้หรือไม่ จะเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่ เพราะจะทำให้ประชาชนสำคัญผิดหรือไม่"นายมงคลกิตติ์ กล่าว