royal coronation
19 มกราคม 2563
การเมือง

กกต.แจง 9 รมต.ขาดคุณสมบัติยังอยู่ระหว่างไต่สวน

1 มิถุนายน 2561 - 15:47 น.
กกต,แจง 9 รมต,ขาดคุณสมบัติ,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 1,225 ครั้ง

เลขากกต.แจง กรณีร้องสอบ "ดอน"ขาดคุณสมบัติรมต.ขั้นตอนยังอยู่ระหว่างการไต่สวน. ย้ำกกต.ไม่มีอำนาจชี้ขาดต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

 

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) - 1. มิ.ย.61 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงข่าวประเด็นการขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี โดยระบุว่าได้สอบถามไปยังกรรมการกกต.แล้วยืนยันว่ากรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ร้องให้ตรวจสอบการขาดคุณสมบัติของรัฐมนตรี 9 ราย ยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนของกกต. ตามขั้นตอนกกต.จะพิจารณาลับ เพื่อไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้ถูกร้อง นอกจากนี้การตัดสินของกกต.ไม่เป็นผลชี้ขาด จะเป็นการพิจารณาแล้วมีมติเพียงว่าถือหุ้นเกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่. มีผลประโยชน์ขัดกันจริงหรือไม่. ตามขั้นตอนยังจะต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด มติของกกต.ไม่ใช่การชี้ขาดว่าขาดคุณสมบัติ โดยผลที่สุดจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ กกต.จะต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จครบทั้ง 9 ราย เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในคราวเดียว จะไม่แยกส่งเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตาม หากกกต. ไต่สวนแล้วลงมติว่าไม่เป็นความผิดก็จะแจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องรับทราบด้วย. ส่วนกระแสข่าวที่ว่ากกต.ส่งหนังสือชี้แจงผลการไต่สวนกรณีนายดอนไปถึงนายวิษณุ เครืองาม. รองนายกรัฐมนตรี แล้ว ตนไม่ทราบ

       

              

             พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวถึงพ.ร.บ.การเลือกตั้งสส.ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับรองว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ หลังประกาศในราชกิจจายังต้องรออีก 90 วัน เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ จากนั้นอีก 150 วัน กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ รวมคือเวลา 8 เดือน ในห้วงเวลานี้กกต.ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุวัน เวลา ที่ชัดเจนได้ โดยจะเริ่มนับได้ต่อเมื่อมีประกาศราชกิจจาก่อน ส่วนประเด็นการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้พิการอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยประเด็นที่ให้ความสำคัญคือต้องพิการขนาดไหน จึงต้องมีผู้ช่วยเหลือเข้าไปกากบัตรเลือกตั้ง เพื่อผู้พิการตาบอด สามารถลงคะแนนผ่านอักษรเบลได้ รูปแบบที่จัดเตรียมไว้คือกกต.จะอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการโดยเข้าไปเปิดหน่วยเลือกตั้งในมูลนิธิคนตาบอดและโรงเรียนของผู้พิการต่าง ๆ รวมถึงกรณีผู้สูงอายุก็จะเข้าไปเปิดหน่วยเลือกตั้งในบ้านพักคนชรา ซึ่งกำหนดให้เป็นการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้พิการนั่งวิลแชร์เข้าไปใช้สิทธิในวันลงคะแนนก็จะจัดเตรียมคูหาเลือกตั้งให้พอดีกับความสูงของวีลแชร์


               ส่วนเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งจะอยู่ในระเบียบการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งยังไม่ประกาศในราชกิจจา ระหว่างนี้กกต.เพียงแค่ออกแบบเตรียมไว้ โดยจะต้องรับฟังความเห็นของผู้สมัครที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ขณะนี้จึงยังไม่มีมติว่าจะใช้รูปแบบใด หากมีการประชุมร่วมระหว่างคสช.และพรรคการเมืองก็สามารถนำไปเป็นประเด็นหารือได้ ส่วนของเสนอที่อยากให้ย่นระยะเวลาการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นโดยกกต.อาจไม่ต้องใช้เวลาเต็มกรอบที่กำหนดไว้ 150 วัน นั้น ยังไม่ได้หยิบขึ้นมาพิจารณา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพรรคการเมืองด้วย ขณะนี้ยอมรับว่ายังมีปัญหาเรื่องสมาชิกพรรค พรรคการเมืองเก่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วแต่พรรคการเมืองใหม่ ยังต้องหาสมาชิกในจังหวัดให้ครบ 100 คน การมีเวลานานจะทำให้ทำงานง่ายขึ้น ขณะนี้ยังไม่แน่ใจในความพร้อมของแต่ละพรรคแต่เชื่อว่ายิ่งมีเวลานานยิ่งเป็นผลดีกับพรรคการเมือง เพราะตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองใหม่ ทำให้พรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น

            พ.ต.อ.จรุงวิทย์ เปิดเผยถึงข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองว่า ขณะนี้มีจำนวนสมาชิกในฐานข้อมูล 4,745,695 คน กรณีพรรคการเมืองใหม่มีผู้ขอจดแจ้งแล้ว 106 พรรค นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการจดแจ้งแล้ว 67 พรรค ส่งแก้ไข 19 พรรค และมีผู้ขอยื่นจดทะเบียนพรรคการเมืองอีก 7 พรรค ได้แก่ พรรคทางเลือกใหม่ ,พรรคมติประชา ,พรรคประชาภิวัฒน์ ,พรรคพลังพลเมืองไทย , พรรครวมใจไทย , พรรคประชาธรรม และพรรคพลังชาติไทย และมีพรรคยื่นขอคสช.ขอจัดประชุมพรรค 75 พรรค กกต.ส่งคสช.ไปแล้ว 59 พรรค คสช.อนุญาตแล้ว 13 พรรค ไม่อนุญาต 21 พรรค 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ