18 พฤษภาคม 61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตอนหนึ่งว่าหากใครเคยเป็นคนกลางอยู่ระหว่างความขัดแย้ง คงเข้าใจได้โดยง่ายว่าสิ่งที่ยากไม่ใช่การยุติความขัดแย้ง  

   

           แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการสร้างความปรองดองที่ยั่งยืน  เพราะการปรับตัวเข้าหากันโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของคนกลาง ตามกฎกติกาที่ควรจะเป็นนั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจและความยินยอมของทุกฝ่ายเราไม่อาจบังคับกันได้และนั่นเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศอยู่ในปัจจุบัน


   

          “4 ปี ของ คสช. นับเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงบางอย่างทำได้ก็ทำทันที บางอย่างสำเร็จโดยง่ายเพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน หลายอย่างขับเคลื่อนได้ยากเพราะยังไม่เข้าใจกัน ที่แย่กว่านั้น บางคน บางกลุ่มยังปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน จนมองไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมวันนี้เราสามารถเริ่มต้น การปฏิรูปประเทศของเราไปแล้วหลายเรื่องและขอย้ำว่า การปฏิรูปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น บางเรื่องกว่าจะสำเร็จต้องใช้เวลานานต้องทุ่มเททรัพยากรมาก โดยเฉพาะความร่วมมือกัน และทุกการปฏิรูปต้องเริ่มที่ การปฏิรูปตนเองก่อนเสมอ อย่างน้อยเราจะต้องไม่หยุดพัฒนาตนเองด้วย” นายกฯ กล่าว


          พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการน้อยคนที่จะทราบว่า ความเสียหายจากมหาอุทกภัย ปี 2554ที่ธนาคารโลกประเมินไว้ ว่าประเทศไทยเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.35 ล้านล้านบาท อีกทั้งภัยแล้งยังสร้างความเสียหายให้กับภาคเกษตรกรรมของประเทศ ปีละ 4 – 5 หมื่นล้านบาทเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ผลักดันให้มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ล่าสุดเป็นแผนงานระยะ 20 ปี 2560-2579           

       

           นายกฯ กล่าวว่า ส่วนเรื่องการแก้โกงเพื่อป้องกันการทุจริตและสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินได้มีการผลักดันให้นำ 2 มาตรการสำคัญ คือโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ หรือระบบ CoST หรือข้อตกลงคุณธรรม(Integrity Pact)เน้นการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่ใช่แค่มีการเซ็นสัญญาข้อตกลงกันเงียบ ๆ แต่ยังส่งคณะผู้สังเกตการณ์ไปนั่งเฝ้าติดตามการประชุมร่างเงื่อนไข (TOR)การประมูลต่างๆ ไปเฝ้าดูกระบวนการเสนอราคา


            การตรวจเอกสารไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองทุกขั้นตอนโดยตลอดเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆของภาครัฐ ทุกคนจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันดูแล เป็นการติเพื่อก่ออย่าทำให้ทุกอย่างสับสนวุ่นวาย อลหม่าน ด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงช่วยกันเป็นหู เป็นตาให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใสรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการคอร์รัปชั่น หรือทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น