22 มีนาคม 2561 ในการประชุมสนช.วันนี้ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 14 คน  โดยบุคคลที่สนช. แต่งตั้งเป็นกรรมาธิการฯ จำนวน 17 คน อาทิ พล.อ. กิตติ อินทสร, นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, นายแถมสิน รัตนพันธุ์, พล.อ.อู้ด เบื้องบน, นายสมชาย แสวงการ, นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล  ทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบฯ ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 27  วัน

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายศรีสุวรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ได้ยื่นหนังสือต่อ สนช. เพื่อขอให้ตรวจสอบผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการกสทช. ได้แก่ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการกสทช., นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการกสทช., นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช. และ นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ ที่ปรึกษากสทช. เพราะถือว่ามีสถานะเป็นพนักงานกสทช. ที่เป็นลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่ง กสทช. และด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรือสิทธิและเสรีภาพของประชาชน คือ นพ.สุริยเดว ทรีปาตึ และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์  ซึ่งไม่มาแสดงวิสัยทัศน์แต่กลับได้รับเลือก.