10 ม.ค. 61  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ส่งความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติม 30 - 40 ประเด็น ว่า กกต. จะแจ้งผลการประชุมเมื่อวาน (9 ม.ค.) ที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาใรับทราบ จากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาจะรวบรวมความเห็นแล้วเสนอเรื่องมาที่ตนพิจารณาเพื่อสั่งการว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหรือจะให้ทำอย่างไรต่อไป โดยแนวทางที่จะเสนอให้ครม.ปรับแก้กฎหมายนั้นจะเสนอเข้าไปพร้อมกันทั้ง 6 ฉบับ ไม่เช่นนั้นจะมองไม่เห็นภาพรวม

           แต่ขณะนี้ยังตอบไม่ถูกว่าจะแก้อะไรบ้างเพราะยังไม่เห็น 40 ประเด็นของ กกต. ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายทั้ง 6 ฉบับ ทั้งในส่วนของคณะกรรมการกฤษฎีกาและของกกต. ครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เท่านั้น แต่ความเห็นบางเรื่องที่กกต.เสนอให้แก้ไขแต่ยังไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก็จะดึงออกไปแก้ไขในครั้งต่อไป เพราะหากเสนอไปพร้อมกันจะไปดึงกฎหมายที่จะเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ช้าออกไป