9 ม.ค. 60 - นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เปิดเผยว่า ในส่วนข้อท้วงติงที่มีการเสนอให้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ ตามมาตรา 129 นั้น ซึ่งกมธ.ได้พิจารณาโดยยืนยันให้ยึดตามร่างเดิม โดยเฉพาะเรื่องการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมา เพื่อไม่ให้มีผลขัดต่อรัฐธรรมนูญ ปี 60 เพียงแต่มีการปรับถ้อยคำในมาตราดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น แต่เนื้อหาหลักๆยังคงเดิม ส่วนร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. จะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ในวันที่ 25 ม.ค. และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว. จะเข้าที่ประชุมสนช.ในวันที่ 26 ม.ค. นี้