royal coronation
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
การเมือง

"กรทิพย์ ดาโรจน์"นั่งเลขาป.ป.ท.

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 15:56 น.
สนช., ปปท., กรทิพย์ ดาโรจน์
Shares :
เปิดอ่าน 800 ครั้ง

สนช.เห็นชอบให้ "กรทิพย์ ดาโรจน์" เป็นเลขาป.ป.ท.

        25 ธ.ค.60 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ที่มีพล.อ.อู้ด เบื้องบน เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ลงคะแนนลับให้ความเห็นชอบให้ พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เป็นเลขาธิการป.ป.ท.
 
 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ