ข่าว

'วิชา-กล้านรงค์-พัชรวาท-จักรทิพย์' นั่งกมธ.ชำแหละกม.ปปช.

'วิชา-กล้านรงค์-พัชรวาท-จักรทิพย์' นั่งกมธ.ชำแหละกม.ปปช.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สนช.ผ่านกฎหมายป.ป.ช.วาระแรก "กล้านรงค์" ห่วงตีกรอบ 2 ปี กระทบงาน จับตา'พัชรวาท-จักรทิพย์' ร่วมนั่งกมธ.ชำแหละปปช. 

 


          2 พ.ย.60 - ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)เสนอ โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. กล่าว ชี้แจงหลักการและเหตุ ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม เช่น การกำหนดระยะเวลาการไต่สวนของป.ป.ช. ซึ่งกรธ.คิดว่าควรไม่เกิน 2 ปี แต่สามารถต่อเวลา ถึงกระนั้นหากมีกรณีที่ไต่สวนเกินเวลาขึ้นมาจริงๆ ป.ป.ช.ก็ยังมีอำนาจในการตรวจสอบคดีดังกล่าวอยู่ เพียงแต่ป.ป.ช.ต้องไปตรวจสอบว่าเกิดปัญหาอะไรที่ทำให้ป.ป.ช.ทำการไต่สวนไม่เสร็จตามกำหนดเวลา โดยต้องแจ้งให้กับประชาชนทราบด้วย
          นายมีชัย กล่าวว่า ขณะที่การตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของป.ป.ช.นั้น รัฐธรรมนูญกำหนดให้กรณีที่กรรมการป.ป.ช.กระทำความผิด สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อต่อศาลฎีกาให้ไต่สวนได้ แต่สำหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ป.ป.ช.กระทำผิดเสียเอง จะเป็นหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่สตง.ไม่มีอำนาจหน้าที่ชี้ขาด เพราะจะให้คณะกรรมการป.ป.ช.วินิจฉัยในชั้นสุดท้าย ซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องไปพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
          จากนั้นจึงเปิดให้สมาชิกสนช.อภิปราย โดยนายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสนช. ในฐานะกรรมการพิจารณาศึกษา ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กล่าวว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่า การไต่สวนสาธารณะ ในร่างกฎหมายที่ป.ป.ช.เสนอให้ กรธ.แล้วถูกตัดทิ้งไปนั้น ควรคงเนื้อหาส่วนนี้ว่า เพื่อให้สาธารณะมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ส่วนการยึดและอายัดทรัพย์นั้น ควรมีการกำหนดมาตรการเยียวยา ทั้งยังต้องทบทวนว่า กรอบเวลาการทำงาน 2 ปี ของป.ป.ช.นั้น จะมีผลกระทบหรือไม่
          ด้านนายกิตติ วะสีนนท์ อภิปรายว่า ในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) คงต้องดูถ้อยคำให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของการประสานความร่วมมือ การตรวจสอบการรับสินบน เพื่อให้สัมพันธ์ตามกติการะหว่างประเทศ
          ภายหลังอภิปรายราว 2 ชั่วโมง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับหลักการ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วาระแรก ด้วยคะแนน 200 ต่อ 0 งดออกเสียง 4 พร้อมตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาราย มาตรา ในวาระที่ 2 ภายใน 58 วัน จำนวน 35 คน เช่น นายวิชา มหาคุณ ที่ปรึกษากรธ.และอดีตป.ป.ช. นายกล้านรงค์ จันทิก สนช.และอดีตป.ป.ช. น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการป.ป.ช. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ สมาชิกสนช. พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา สมาชิกสนช.และผบ.ตร. มีกำหนดแปรญัตติ 7 วัน.

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด