1 ต.ค.60 - พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคง ทั้งทหาร , ตำรวจและฝ่ายปกครอง ร่วมกันเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญกรรมในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลนอกกฎหมายในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย , การค้ามนุษย์ , การค้าประเวณี , ยาเสพติด , การเรียกค่าคุ้มครอง ซึ่งโยงการฟอกเงินและเกี่ยวข้องอาชญกรรมข้ามชาติ เพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยและสร้างความเป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าวและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลมิให้ข้าราชการในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเสียเองเป็นอันขาด

           พล.ท.คงชีพ กล่าวอีกว่า ขณะนี้การปฏิบัติการได้เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ได้ร่วมกันตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องตามแหล่งต่างๆ พบทั้งผู้ก่อเหตุวิ่งชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว , ผู้ค้าและครอบครองยาเสพติด , กลุ่มอาชญกรรมทางการเงินและการฟอกเงิน , บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต รวมทั้งบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตนั้นสิ้นสุดแล้วเป็นต้น ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมและดำเนินตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว ทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะดำเนินการพร้อมๆกันต่อเนื่องทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลข่าวส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ทยอยส่งและแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของงานความมั่นคงที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ