ข่าว

ภตช. เสนอป.ย.ป.พุธนี้ชง"บิ๊กตู่"อยู่ต่อถ้าหาดีกว่านี้ไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการ ภตช. เสนอป.ย.ป.พุธนี้ด้านการเมืองชง"บิ๊กตู่"อยู่ต่อถ้าหาดีกว่านี้ไม่ได้ แนะปฏิรูปงานสืบสวนสอบสวน ด้านสังคมแนะให้ ปชช. ควบคุมรัฐ ออกกม.สินบน

          เลขาธิการ ภตช เสนอ ป.ย.ป. พุธ นี้ ด้านการเมือง ให้ บิ๊กตู่ อยู่ต่อไป ถ้าหาดีกว่านี้ไม่ได้ ห้ามลง ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม เร่งดำเนินคดี นปช พธม กปปส พท ปชป เสร็จก่อนลงสนาม แนะ ปฏิรูป งานสืบสวนสอบสวน โยกไป ยุติธรรม พิสูจน์หลักฐาน คงเดิม ควรเป็นอัยการของประชาชน ศาลควรมีประสบการณ์ตรง หาข้อมูลเพิ่ม ก่อนตัดสิน ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ให้ ปชช ควบคุมรัฐ เศรษฐกิจ แก้ทุนผูกขาด ซื้อ ข้าราชการ แก้หนี้สาธารณะ ให้หมดก่อนลง การศึกษา ทำลายระบบอุปถัมภ์ แป๊ะเจี๊ย ฝากเข้าราชการ สาธารณสุข จี้รัฐเลิก ขายเหล้า บุหรี ทำลายชีวิต ปชช ส่งเสริมดูแลตนเองพื้นฐาน ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ออกกฎหมายสินบน ปราบผู้รับ ปรานีผู้ให้

          นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ  กล่าวว่า ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงกลาโหม  ทาง ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) นำโดย พลเอก สำเริง พินกลาง ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ตน และคณะฯ จะเดินทางไป เสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.) เรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้

           1.ด้านการเมือง  ข้อเสนอ ปัจจุบันที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน หลังจาก รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว คณะนายทหารชุดปัจจุบันจะต้องคงอยู่ในรูปแบบ สมาชิกวุฒิสภา หลังมีการเลือกตั้ง เพื่อดูแลกฎหมายบ้านเมืองไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง และยังมีความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สิ่งสำคัญถ้ายังหาผู้นำที่ดีและซื่อสัตย์กว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ไม่ได้ ขอให้ท่านเสียสละเป็นต่อ จนกว่าจะมีคนที่ประชาชนไว้วางใจกว่าท่านมาเปลี่ยน ถึงจะลงจากอำนาจได้

          2.ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อเสนอ คดีที่เกิดจากการเมือง ต่างๆที่เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2560 จากกลุ่มการเมือง อาธิ  พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(พธม) คดี ยึดทำเนียบรัฐบาล คดียึดสนามบิน,พรรคพลังประชาชน สมัยเป็นรัฐบาล คดี สลายการชุมชุม พธม.,แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช) คดี เผาราชประสงค์ เผาศาลากลางจังหวัดต่างๆ, องค์การพิทักษ์สยาม คดีกบฏชุมนุมที่สนามม้านางเริ้ง และ ลานพระบรมรูปทรงม้า, พรรคประชาธิปัตย์ สมัยเป็นรัฐบาล คดี สลายการชุมนุม นปช., คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส) คดี ล้มการเลือกตั้งปิดหน่วยเลือกตั้ง กบฏ ยึดสถานที่ราชการไม่ให้ทำงาน

          ข้อให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช) ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป คดีควรเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการถึงศาลฏีกาตัดสิน ควรเสร็จก่อนการเลือกตั้ง และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอจากหลายฝ่าย กับ การออกกฎหมาย นิรโทษกรรม พักการลงโทษ รอการลงโทษ ข้อเสนอ ปรับปรุงระบบยุติธรรม ส่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.งานด้านสอบสวนอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถานีตำรวจ ผู้แทนภาคประชาสังคม ย้ายไปสังกัด กระทรวงยุติธรรม

         2.งานด้านสืบสวนอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย พนักงานสืบสวน พนักงานสืบสวนผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถานีตำรวจ ผู้แทนภาคประชาสังคม ย้ายไปสังกัด กระทรวงยุติธรรม,3.งานด้านพิสูจน์หลักฐานอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย พนักงานวิทยาการ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้แทนภาคประชาสังคม ทั้ง 3 คน(ควรจบทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง),4 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนหรืองบประมาณแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้สิ้นสงสัย อาทิ งานด้านสืบสวน งานด้านสอบสวน งานด้านพิสูจน์หลักฐาน(อุปกรณ์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์)

           ส่วนสำนักงานอัยการสูงสุด 1.การพิจารณาสั่งฟ้อง ไม่สั่งฟ้อง ของพนักงานอัยการ ควรจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่ ผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาให้สิ้นสงสัย ก่อนพิจารณา 2.การพิจารณาสั่งฟ้อง ไม่สั่งฟ้อง ของพนักงานอัยการ ควรจัดให้อยู่ในรูปแบบ คณะกรรมการ ประกอบด้วย พนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ผู้แทนภาคประชาสังคม 3. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่สำนักงานอัยการสูงสุด ด้านการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนหรืองบประมาณแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้สิ้นสงสัย

           ส่วนสำนักงานศาลยุติธรรม 1.การพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ศาลอุทรณ์ ศาลฏีกา สังกัด สำนักงานศาลยุติธรรม สามารถหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้หากสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครบถ้วน 2.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรม ด้านการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนหรืองบประมาณแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้สิ้นสงสัย 3.การพิจารณาคดีของผู้พิพากษา ใน ศาลชั้นต้น ศาลอุทรณ์ ศาลฏีกา หากคดีดังกล่าวต้องใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประสบการณ์ตรง หัวหน้าคณะในศาลควรพิจารณาผู้พิพากษาที่มีความรู้เฉพาะทาง มาพิจารณาคดี                        อาทิ  คดีการเงินการธนาคาร ควรมอบให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้ จบการศึกษาตรงด้าน หรือ ประสบการณ์ตรง ทางด้านการเงินมาพิจารณาคดี, คดีทางด้านวิทยาศาสตร์ ควรมอบให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้ จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ ประสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาพิจารณาคดี,คดีทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมอบให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ประสบการณ์ตรง มาพิจารณาคดี

            3.ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ข้อเสนอ ด้านสังคม สิ่งที่จำเป็นสำคัญ คือ การกระตุ้นให้ภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการจัดการของรัฐเพื่อดูแลประชาชนโดยภาพรวมให้เท่าเทียมกัน ข้าราชการต้องปรับตัวว่าไม่ใช้เจ้านายของประชาชน แต่เป็นผู้ที่ต้องมารับใช้ประชาชนเพราะกินเงินภาษีมาเป็นเงินเดือน สวัสดิการ มาเลี้ยงดูทั้งครอบครัว ค่ารักษาพยาบาล อื่นๆ

          เลขาธิการภตช.  กล่าวอีกว่าท ด้านเศรษฐกิจ ประเทศเรามีประชากรกว่า 68 ล้านคน ประชากรแฝงอีกกว่า 20 ล้านคน ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกร ที่ยังขาดองค์ความรู้ ถูกระบบทุนครอบงำวัตถุดิบ แหล่งเงินทุน ตลาด ทำให้เกิดการผูกขาดตลาดทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็น ข้าว ลำไย มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย อื่นๆ ส่วน ธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งหมดเอาเปรียบรัฐ โกงภาษี เบียดบังทุกทาง ซื้อข้าราชการ ทหาร นักการเมือง เป็นทุนหนุนข้าราชการตัวหลักๆ ทำให้ข้าราชการทำงานให้กับทุน ไม่ได้ทำงานให้กับคนส่วนใหญ่ ทำให้รายได้ของทุนใหญ่มีมาก รัฐได้ภาษีน้อย งบประมาณในการพัฒนาประเทศไม่พอ หนี้สาธารณะมากขึ้น รัฐจะตัดสินใจทำอะไรต้องเงี่ยหูฟังทุนใหญ่ก่อน นี้เป็นปัญหาที่ควรรีบแก้โดยด่วน อีกทั้งรัฐบาลนี้ควรแก้หนี้สาธารณะให้หมดก่อนลง

           "การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของทั้งหมด ถ้าจะแก้ต้องทำเดี๋ยวนี้ คือ ทำลายระบบอุปถัมภ์และคอร์รัปชั่น การฝากลูกหลานเข้าเรียน เข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ระบบเส้นสายต้องทำลายให้หมด เพราะทำให้คนดีมีความสามารถไม่ได้เข้าสู่ระบบราชการ เอกชน เพื่อพัฒนาเป็นหัวเรือแต่ละส่วนให้เข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง การจัดการศึกษา ให้เน้นเรื่องการออกไปทำงานจริง ปฏิบัติจริง แก้ปัญหาเป็น พัฒนาตนเองได้ การศึกษา รัฐควรดูแลทั้งหมดเพราะประชาชนเป็นทรัพยากรของชาติที่สำคัญ"เลขาธิการ ภตช. กล่าว

              เลขาธิการภตช. กล่าวเพิ่มเติมว่า  การสาธารณสุข ระบบสุขภาพปัจจุบันประเทศไทยมีคนป่วยเกือบทั้งหมด เนื่องจากรัฐไม่สามารถจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บได้ รัฐเปิดโอกาสให้กับธุรกิจที่ทำลายสุขภาพเติบใหญ่อย่างมาก แล้วมาแก้ไขในภายหลังทำให้บุคคลกรที่มีความรู้ของชาติเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สิ่งที่รัฐควรทำ คือ ยกเลิกธุรกิจที่ทำลายสุขภาพของคนไทยทั้งหมด อาทิ เหล้า บุหรี่ ฯ ยกเลิกการใช้น้ำมันพืชทั้งหมดเพราะเป็น สาเหตุ ให้ประชาชนเป็นโรคหัวใจ และเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆอีกมาก รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยพื้นฐานของตนเองทุกคน

          4.ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ข้อเสนอ ปัญหาการทุจริตไม่สมควรนำมาเป็นความขัดแย้งของคนในชาติ รัฐควรเด็ดขาดกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เหมือนกันกับทุจริต ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ทหารใกล้ชิด ต้องจัดการทั้งหมด ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน คนในชาติจะยอมรับ ดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถ้าต้องการลดการทุจริตคอร์รัปชั่น ควร ออกกฎหมาย สินบนนำจับมาใช้ ผู้รับมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ส่วนผู้ให้ถ้าให้สำเร็จเกิดความเสียหาย มาสารภาพภายหลัง ให้มีความผิดทางแพ่งอย่างเดียว จะทำให้นักการเมือง ข้าราชการประจำ กลัวความผิดไม่กล้ารับสินบน งานราชการที่ได้จะมีคุณภาพมากขึ้น

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด