ข่าว

'กีร์'ถือหุ้น'ทีวีดาวเทียม'รับโอนจาก'นพดล'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“อริสมันต์”โผล่ถือหุ้น“ทีวีดาวเทียม”รับโอนจาก“ทนายแม้ว”ไม่มีในบัญชี ปปช.? : สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)

             สาวลึกทีวีดาวเทียมแดง“ดี สเตชัน”โยงใยเครือข่าย“เอเชีย อัพเดต”พบ“กี้ร์-อริสมันต์”แกนนำสายฮาร์ดคอร์ โผล่ถือหุ้น รับโอนจาก “นพดล ปัทมะ”ทนายทักษิณ  ไม่มีในบัญชีทรัพย์สิน“เมีย”ตอนเป็น ส.ส.เพื่อไทย

              แม้สถานีโทรทัศน์ ดี สเตชัน และ พีเพิลแชนแนล ถูกปิดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงและต่อมาพัฒนาเป็น เอเชีย อัพเดต  (Asia Update)  ในนาม บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552   ณ วันนี้ “ ดี สเตชัน” ก็ยังคงอยู่และมีความเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายกับ“เอเชีย อัพเดต”อันเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
    
              สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)ตรวจสอบพบว่า บริษัท ดี สเตชัน จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 ตุลาคม 2551  ทุนเริ่มแรก 5 ล้านบาทให้บริการรับชมภาพและเสียงโดยกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม ที่ตั้งเลขที่ 2539 อาคารอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 5 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ (ที่ตั้งเดียวกับ เอเชีย อัพเดต) ผู้ถือหุ้นเริ่มแรกมี 3 คน ได้แก่
   
              1.นายศุภคุณ สุรทวีคุณ อาชีพรับจ้าง แจ้งที่อยู่เลขที่  15 ตรอกซอยลาดพร้าว 64  แยก 6 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ จำนวน 150,000 หุ้น
   
              2.นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ อาชีพรับจ้าง แจ้งที่อยู่เลขที่ 52/107 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 96/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 200,000 หุ้น
   
              3.น.ส.ประไพ ยั่งยืน อาชีพรับจ้าง แจ้งที่อยู่เลขที่ 48/59 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 150,000 หุ้น รวม 500,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท
    นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ และ น.ส.ประไพ ยั่งยืน เป็นกรรมการ  (บุคคลทั้งสองเป็นกรรมการ บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด)   

              วันที่ 5 มีนาคม 2552 บริษัท ดี สเตชัน จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาทเป็น 20 ล้านบาท นายศุภคุณ สุรทวีคุณ และ นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์  เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นคนละ  600,000 หุ้น น.ส.ประไพ ยั่งยืน เพิ่มเป็น 200,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ 3 คน คือ นายอดิศร เพียงเกษ นายชัยธวัช เสาวพนธ์ (ปัจจุบันเป็นกรรมการ บมจ.วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เคยถือหุ้นใหญ่)  และ นายนพดล ปัทมะ คนละ 200,000 หุ้น รวมทั้งหมด 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    

              ทั้ง 6  คนร่วมถือหุ้นเรื่อยมากระทั่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้น 1 ราย คือ นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้โอนหุ้นให้นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง จำนวน 200,000 หุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ และ น.ส.ประไพ ยั่งยืน ในฐานะกรรมการบริษัท ดีสเตชัน จำกัด ทำหนังสือส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552   

              การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ และ น.ส.ประไพ ยั่งยืน ในฐานะกรรมการบริษัท ดีสเตชัน จำกัด ทำหนังสือส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่าคัดจากทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  บริษัท ดี สเตชัน จำกัด เหลือผู้ถือหุ้นเพียง 5 คน คือ นายศุภคุณ สุรทวีคุณ นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ น.ส.ประไพ ยั่งยืน นายชัยธวัช เสาวพนธ์ และนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง   

              ผู้ถือหุ้นที่หายไป คือนายอดิศร เพียงเกษ  จากการตรวจสอบพบว่าหุ้นของนายอดิศร จำนวน  200,000 หุ้นถูกโอนไปให้นายวรุธ ทัฬหสุคนธ์ ซึ่งเดิมถือครอง 600,000 หุ้น เพิ่มเป็น 800,000 หุ้น  (ดูตาราง) กระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น    

              ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งผลประกอบการปี 2552 รายได้ 6,877,266   บาท ขาดทุนสุทธิ 25,622,451 บาท  ปี 2553  รายได้ 34,357,908  บาท  ขาดทุนสุทธิ 381,827  บาท  สินทรัพย์ 12,392,623  บาท             

              กล่าวสำหรับนายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนางระพิพรรณ  พงศ์เรืองรอง  ภรรยานายอริสมันต์ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ วันที่ 2  สิงหาคม 2554   (วันเดียวกับที่บริษัท ดีสเตชั่นแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น)    

              นางระพิพรรณ  ระบุมีทรัพย์สิน 11,298,404 บาท  แบ่งเป็น เงินฝาก 2,988,135.78 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  (ไม่ได้ระบุรายละเอียด)   มูลค่า 3,720,267.43 บาท  รถยนต์ 4,590,000 บาท หนี้สิน 5,995,090.08 บาท    

              นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง คู่สมรส มีทรัพย์สิน เงินฝาก 1.06 บาท หนี้สิน 3,702,267.43 บาท 
          
              บุตรไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินฝาก 424,287.86 บาท  
  
               รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,000,672.49 บาท
             ไม่พบว่ามีรายการ “เงินลงทุน” บริษัท ดีสเตชั่น จำกัด แต่อย่างใด   

              ก่อนหน้านี้ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ขณะเป็นแกนนำ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  กล่าวในวันเปิดตัว สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ดีทีวี เมื่อวันที่ 15 มกราคมว่า เงินทุนที่มาดำเนินการดีทีวี ไม่เกี่ยวข้องกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ แต่เป็นเงินลงขันของคณะกรรมการบริษัท ที่มีนายอดิศร เพียงเกษ เป็นประธาน เงินทุนส่วนหนึ่งจากรายได้ของการจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง ภายใต้ แบรนด์ “ความจริงวันนี้” มอบหมายให้บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด เป็นผู้ผลิต  (ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้า ) และบริษัท ฟิวเจอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด จัดจำหน่าย    

              สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org)ตรวจสอบพบว่า บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 กรกฎาคม 2542 ทุน 40 ล้านบาท ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้  ที่ตั้งเลขที่ 413 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ นายวลิต เกิดภักดี  เป็นกรรมการ    

              บริษัท ฟิวเจอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียน   23 กรกฎาคม 2551 ทุน 3 ล้านบาท  ประกอบกิจการค้าส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างทุกประเภทประกอบกิจการค้าส่ง เครื่องจักร เครื่องยนต์  ที่ตั้ง 315/82 หมู่ที่ 5 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  นายบุญส่ง ดิษฐเจริญ เป็นกรรมการ    

              นายวลิตเป็นกรรมการบริษัท อัสรา อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า เชื่อมโยงกับบริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ของนายสมหวัง อัสราษี ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง


.............

(หมายเหตุ : “อริสมันต์”โผล่ถือหุ้น“ทีวีดาวเทียม”รับโอนจาก“ทนายแม้ว”ไม่มีในบัญชี ปปช.? : สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org))

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด