1 ก.พ.55 นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย พร้อมกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ประมาณ 50 คน ได้นำรายชื่อประชาชน ประมาณ 6 หมื่นรายชื่อ ที่ร่วมเข้าชื่อเพื่อยื่นเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เพื่อเปิดทางให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน หลังจากที่เคยได้แสดงเจตจำนงค์ไว้ก่อนหน้านี้ ต่อนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 1

              นายเจริญ กล่าวว่า รายชื่อดังกล่าวนั้น จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องจากฝ่ายสภาฯ เริ่มตั้งแต่วันนี้ จากนั้นจะส่งให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบอีกครั้ง โดยกระบวนการนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน หากถูกต้องแล้วจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

              "ทั้งนี้การตรวจสอบต้องทำอย่างรอบคอบเพราะเป็นข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตามการแก้ไขต้องทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่า ประชาชนจะได้อะไร และการแก้ไขไม่ใช่มี 10-20 มาตรา ต้องมีการอธิบายให้ทราบก่อน" นายเจริญกล่าว

              ผู้สื่อข่าวถามว่าจะทันช่วงการเปิดประชุมสมัยนิติบัญญัติ ที่จะหมดสมัยในวันที่ 18 เมษายนนี้หรือไม่ นายเจริญ กล่าวว่า ไม่น่าจะทันสมัยประชุมนี้ ทั้งนี้ตนจะดูบรรยากาศอีกครั้ง หากมีความจำเป็นอาจจะขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามต้องรอดูการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คาดว่าจะมีส.ส.ยื่นเสนอเข้ามาด้วย

              ด้านนายสงวนกล่าวถึงสาระสำคัญของร่างว่า สัดส่วนที่มาของส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวมเป็น 77 คน และมาจากการคัดเลือกนักวิชาการอีก 24 คน สำหรับข้อโต้แย้งที่ว่า การเลือกตั้งจากจังหวัดอาจขัดหลักความเสมอภาคนั้น ตนได้พิจารณาตามกลุ่มปัญหา และประเด็นที่สำคัญจะอยู่ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็น ที่ต้องรับฟังความเห็นประชาชนระดับอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งจังหวัดใหญ่ก็ต้องรับฟังเหตุผลและปัญหาของจังหวัดเล็ก ขณะที่สัดส่วนนักวิชาการ จะมาจากการคัดเลือกกันเอง โดยรอบแรกให้เหลือ 30 คน จากนั้นให้ 30 คนนั้นเลือกกันเองให้เหลือ 8 คน ประเด็นนี้จะเป็นการแก้ไขข้อครหาที่ว่านักวิชาการมาจากการคัดเลือกของสภา สำหรับจำนวนผู้เข้าชื่อเบื้องต้น 6 หมื่นรายชื่อยังมีอีกบัญชีที่จะยื่นเพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อของคนกลุ่มชนชั้นกลาง อาทิราชการครูอีก 2 หมื่นรายชื่อ ซึ่งจะยื่นก่อนวันที่ 8 ก.พ. รวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 8 หมื่นรายชื่อ