ทำความรู้จัก...ทายาทรุ่นสอง 'กลุ่มศรีเทพไทย' ในวันที่ 'พลาสติก' กลายเป็นผู้ร้าย

13 ธ.ค. 2563
2.6 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ทำความรู้จัก..."ประเสริฐ ไตรจักรภพ" ทายาทรุ่นสอง 'กลุ่มศรีเทพไทย' กับความท้าทายในยุคที่ 'พลาสติก' กลายเป็นผู้ร้าย!!!

จากยุครุ่งเรืองของพลาสติก สู่ยุคพลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย ถูกตีตราว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา สิ่งแวดล้อมระดับโลก โจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมพลาสติก กับการขับเคลื่อนคร้ังสำคัญของ อาณาจักรศรีเทพไทย ผ่านทายาทรุ่นที่สอง

 

"นายประเสริฐ ไตรจักรภพ" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด และรองประธาน บริหารกลุ่มศรีเทพไทย ลูกชายคนโต ของนายสรสินธุและนางเพ็ญประภา ไตรจกัรภพ ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ก่อตั้ง"กลุ่มศรีเทพไทย"

 

โดยยึดหลักการบริหารภายใต้ปรัชญา “คุณธรรมนำธุรกิจ” มากว่า 50 ปี โดยธุรกิจหลักของกลุ่มศรีเทพไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งการเป็นผู้จัดจำหน่ายเม็ด พลาสติกรายใหญ่ระดับประเทศ

 

รวมถึงการแปรรูปพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น นอกจากธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกนั้น ทางกลุ่มศรีเทพไทยยังมีธุรกิจกลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเกษตรแปรรูป

 

"ที่ผ่านมา เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า นโยบายลดการใช้พลาสติกจากรัฐบาล เช่นการยกเลิกใช้ถุงพลาสติก ของห้างร้านเมื่อต้นปี ย่อมเกิดผลกระทบต่อธุรกิจของเราในบางส่วน ซึ่งเราก็พร้อมให้ความร่วมมือในการ ตอบสนองนโยบายรัฐ เช่น การยกเลิกโรงงานผลิตถุงพลาสติก แล้วไปให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเพิ่ม มูลค่าตัวอื่นแทน"ทายาทรุ่นสองกลุ่มศรีเทพไทย ระบุ

 

ว่ากันว่า "นายประเสริฐ ไตรจกัรภพ" เป็นทายาทรุ่นที่สองของอาณาจักรศรีเทพไทย เป็นทั้งผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็น "กรรมการ" ในกลุ่มบริษัทศรีเทพไทยหลายบริษัท รวมทั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ "นายประเสริฐ" ได้เข้ามาบริหารอย่างใกล้ชิด

ดังนั้นจึงเรียกว่า "นายประเสริฐ" อยู่กับธุรกิจ อุตสาหกรรมพลาสติกมาหลายสิบปี จึงได้เห็นพลาสติกตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่รุ่งเรือง จนเข้าสู่ยุคพลาสติกกลายเป็น ผู้ร้าย ที่ขยะพลาสติกเกลื่อนเมืองจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่นโยบายเลิกใช้พลาสติก 7 ชนิด ภายในปี 2568

 

แม้พลาสติกจะกลายเป็นผู้ร้าย แต่ที่ผ่านมาพลาสติกได้เป็นสินค้าสำคัญที่จำเป็นกับทุกธุรกิจ และอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน

 

จากประสบการณ์ของ"นายประเสริฐ" ที่ผ่านมา จึงต้องกลับไปศึกษาที่สาเหตุจริงๆว่า วันนี้พลาสติกคือตัวปัญหา หรือปัญหาจากขยะพลาสติกกันแน่ที่เป็นต้นเหตุจริงๆ จากนั้นจึงเข้าสู่การแก้ไข ปัญหาให้ถูกจุด เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ

 

สำหรับสินคา้พลาสติก เมื่อนำไปใช้จนกลายเป็นขยะพลาสติก จะกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เนื่องจากพลาสติกจะไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

 

"ดังนั้นสิ่งที่เราพร้อมแสดงจุดยืนเพื่อแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น คือการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับประเทศเช่น ไออาร์พีซี ในการทำโครงการ Zero Plastic Waste เพื่อนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่วงจรของการ Recycle ให้มากที่สุด แล้วแปรรูปไปเป็นสินคา้อื่น เพื่อลด ปัญหาจากขยะพลาสติก" นายประเสริฐ กล่าวด้วยความมุ่งมั่น

 

ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มบริษัทศรีเทพไทย เน้นการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดเสวนา กิจกรรมทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์ ผ่านไปยังลูกค้าที่เป็น Brand Owner รายใหญ่ เช่น เบทาโกร และเคเอฟซี เพื่อหวงัสร้างกรีนซพัพลายเชน ให้เกิด การตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างแท้จริง

แนวทางที่สอง กลุ่มบริษัทศรีเทพไทย มีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิกฤตนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นนวัตกรรมบรรจุภณัฑ์ แบบย่อยสลายได้ (Compostable) โดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีความรู้

 

โดยพร้อมสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะพลาสติก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

"อีกขั้นของการเติบโต แค่การผลิตสินค้าที่ดีที่สุด อาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ในฐานะผู้ผลิต การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสินค้าที่ผลิตจนกลายเป็นขยะที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ผู้ผลิตและภาคเอกชนต้องจับมือกันหาแนวทางการแก้ไขในระยะยาว

 

เพราะโลกวันหน้าจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับเราทุกคนในวันนี้ ไทยเวลิดแ์วร์ฯ พร้อมเดินไปข้างหน้า เพื่อสร้างการเติบโตภายใต้แนวคิด “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข” นายประเสริฐ ฝากทิ้งท้าย

ทำความรู้จัก...ทายาทรุ่นสอง 'กลุ่มศรีเทพไทย' ในวันที่ 'พลาสติก' กลายเป็นผู้ร้าย

ทำความรู้จัก...ทายาทรุ่นสอง 'กลุ่มศรีเทพไทย' ในวันที่ 'พลาสติก' กลายเป็นผู้ร้าย

ทำความรู้จัก...ทายาทรุ่นสอง 'กลุ่มศรีเทพไทย' ในวันที่ 'พลาสติก' กลายเป็นผู้ร้าย

ทำความรู้จัก...ทายาทรุ่นสอง 'กลุ่มศรีเทพไทย' ในวันที่ 'พลาสติก' กลายเป็นผู้ร้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง