เปิดประวัติ "บิ๊กเล็ก" พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็น ว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

      เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504

      นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 20 

      โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่น 31 (เหล่าราบ)

      โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 74

      โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 52

      โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำ ชุดที่ 71

      หลักสูตรความมั่นคงภาคพื้นแฟซิฟิก สหกรัฐอเมริกา

      หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

      เคยเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และอาจารย์วิทยาลัยการทัพบก

 

     “บิ๊กเล็ก” พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เติบโตมาในสายยุทธการ ในกรมยุทธการทหารบก ตั้งแต่ประจำกรม - รอง ผอ.กอง – หัวหน้ากอง – ฝ่ายเสนาธิการ – รองเจ้ากรมยุทธฯ – เจ้ากรมฯ – รองเสนาธิการทหารบก – เสนาธิการทหารบก (สมัย พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น ผบ.ทบ.) – รองผู้บัญชาการทหารบก และยังเป็น ผู้ช่วย ผอ.รมน. (ผู้ช่วย นายกฯ ใน กอ.รมน. นั่นเอง) 

 

     เคยเป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระหว่างวันที่ 11 ต.ค. 2559 – 21 พ.ค. 2562

        ไม่เพียงเท่านั้น “บิ๊กเล็ก” จัดได้ว่าเป็นนายทหารที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด ในการทำงาน จากครม.ประยุทธ์ ทั้ง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  และ  “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี

 

         ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ช่วยงานรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน ศบค. ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.ชุดเล็ก) 

 

        รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


       และล่าสุด“บิ๊กเล็ก”พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเป็น ว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563