เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 นายสมคิด หอมเนตร อตีดที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการแรงงาน และสวัสดิการสังคมวุฒิสภา โพสต์ข้อความว่า คุณ คือ นักรบแรงงานทึ่ช่วยเศรษฐกิจไทย แด่ นายชาตรี ไชยฤทธิ์ แรงงานไทย ที่เสียชีวิตทีอิสราเอล ในวันที่คุณเดินทางไป เปี่ยมด้วยพลังและความหวัง กับงานภาคการเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล 

ในเวลา 13.30 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ร่างที่ไร้วิญญาณ จะถูกนำส่งถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และ Kerry จะนำส่ง นายชาตรี ไชนฤทธิ์ ไปยังบ้านภรรยาและลูก ณ บ้านหนองไชยงานใต้  ตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ บ้านของภรรยา น.ส.สุพัชชา สิงห์แก้ว

ทำบุญอุทิศเป็นเวลา 3 วัน นับจาก วันทึ่ 7 กรกฎาคม 2563  ไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ นะ นักรบแรงงานไทย  นายชาตรี ไชยฤทธิ์ ภรรยา และ ลูก จะรำลึกถึงคุณตลอดไป

ด้วยอาลัยยิ่ง 

จาก.. นายสมคิด หอมเนตร อตีดทึ่ปนึกษาคณะกรรมาธิการแรงงาน และสวัสดิการสังคมวุฒิสภา พ.ศ.2543-2549

    6 กรกฎาคม 2563