พรรครวมพลังประชาชาติไทยมาร่วมเรือเหล็กและได้รับหน้าที่ดูแลกระทรวงแรงงาน


          เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย เข้ารัฐสภาในฐานะผู้แทนฯ สมัยแรก

 


          เขตรัฐอยากผลักดันการศึกษาที่ตอบโจทย์กับความต้องการของพื้นที่ เช่นจังหวัด ก. เด่นเรื่องเกษตรกรรม ก็ควรส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้เกษตรกรรมแบบลึกๆ และรู้จริง จังหวัด ก. จะได้มีเกษตรกรที่มีคุณภาพ เป็นต้น และควรหลุดจากระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการในบางเรื่องได้แล้ว เพราะวันนี้การเรียนด้านสายวิชาชีพนั้นเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมใหม่ต้องการแรงงานด้านนี้เยอะ ตรงนี้รัฐบาลควรตอบโจทย์นี้ให้ได้

 

 

 

 


          เขตรัฐ กล่าวว่า หากพัฒนานักเรียนให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่ก็จะดีมาก และตนจะผลักดันการสร้างแรงงาน "Super Work Force” ที่พรรคหาเสียงไว้ให้เป็นรูปธรรมคือสร้างบุคลากรแรงงานยุคใหม่ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยจะนำมาฝึกทักษะเพิ่มกับกระทรวงแรงงานก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพที่มีคุณภาพ