ภาคใต้นั้นเรื่องระบบจราจรและเส้นทางคมนาคมมีการกล่าวถึงมาหลายยุคเพราะพื้นที่ของภาคนี้มีความยาวไกลรวมทั้งมีเทือกเขากั้นทำให้การเชื่อมเส้นทางบางสายยังไม่ดำเนินการทั้งๆ ที่ชาวบ้านร้องขอมานาน

 


          นครศรีธรรมราช มี ส.ส. 8 ที่นั่ง และที่ผ่านมาค่ายสีฟ้าครองพื้นที่มานาน ยากที่พรรคต่างๆ จะเอาชนะ


          เลือกตั้งครั้งนี้ "พลังประชารัฐ” เจาะสนามเมืองคอนได้ผู้แทนฯ เข้ารัฐสภาได้สามชีวิต


          “สายัณห์ ยุติธรรม" ส.ส.เขต 7 นครศรีธรรมราช ของ พรรคพลังประชารัฐ  สามารถล้ม สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ จาก พรรคประชาธิปัตย์ลงได้


          สายัณห์กล่าวว่าจะเร่งสร้างสะพานสามปากน้ำ (ปากน้ำปากด้วด ปากน้ำปลาย ปากน้ำท่าศาลา) เพื่อเป็นการเชื่อมระบบจราจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เลียบสามปากน้ำและการจราจรจะได้ไม่ติดขัดไปด้วย

 

 

 

 


          จะเร่งผลักดันการสร้างถนนวงแหวนตะวันออกที่จังหวัดมีโครงการนี้สิบปีแล้วให้เสร็จสิ้น เลี่ยงความแออัดของถนนและจราจรที่ต้องผ่าตัวเมืองลงได้


          ส.ส.เมืองคอนคนนี้ระบุว่าเมื่อได้ทำหน้าที่ ส.ส.จะเร่งหน่วยงานและงบประมาณในสิ่งที่รับปากชาวบ้านไว้ให้เสร็จสิ้น


          และรอว่าหากสำเร็จได้ชาวบ้านจะยังวางใจพลังประชารัฐและสายัณห์ทำงานต่อหรือไม่