1 เม.ย.62- ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ภายหลังการประชุม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทุกฝ่ายรายงานความคืบหน้า ซึ่งวันนี้เกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้ว

           ส่วนที่กังวลคือเรื่องการเรียกขาน การใช้คำราชาศัพท์ต่างๆ ทุกฝ่ายต้องรู้ว่าวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประมาณ เวลา10.00 -12.00 น. ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด คือพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ หลังจากนั้นการออกพระนามทั้งหมดจะต้องเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยไม่ต้องตามด้วยชื่อท่าน และเวลาจะกราบบังคมทูลอะไร จากที่ใช้คำว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท แต่หลังจากนั้นจะใช้คำว่า ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม และเวลาจบ ใช้คำว่าด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ส่วนที่เราเคยเห็นพระราชโองการ จะเปลี่ยนเป็นพระบรมราชโองการ เช่น เวลานายกฯเซ็นรับสนอง จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้น             

             

              เมื่อถามว่านายกฯได้กล่าวถึงสถานการณ์ความเรียบร้อยหรือไม่ เพราะขณะนี้มีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่มี ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้อยู่แล้ว ว่าทุกฝ่ายต้องทำให้เกิดความเรียบร้อย อยากให้บรรยากาศต่อจากนี้ไป เป็นบรรยากาศที่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอย่างอื่น เรื่องอย่างอื่นก็มีไปตามเหตุการณ์

             เมื่อถามถึงกรณีการจำหน่ายเข็มที่ระลึก เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา มีการจัดการที่ไม่ค่อยเรียบร้อย ทำให้การจำหน่ายไม่ครบ 2หมื่นอันตามที่กำหนดไว้ นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีการรายงานที่ประชุม แต่นายกฯได้กำชับว่าการจำหน่ายเข็มจะต้องเพียงพอทั้งหมด เพียงแต่ตอนนี้ผู้ผลิตอาจยังผลิตออกมาไม่ทันการ โดยต่อไปจะให้มีการสั่งจองได้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี