ข่าว

สั่ง "อาจารย์น้องหญิง" หยุดรักษาโรคให้แก่ประชาชน หากฝ่าฝืนให้จำคุก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สั่ง "อาจารย์น้องหญิง" หยุดรักษาโรคให้แก่ประชาชน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากกรณี น.ส.โสรวีร์ อายุ 38 ปี หรือ "อาจารย์น้องหญิง" ที่เปิด ดินแดนธรรมสุขาวดี จ. อุดรธานี รักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอ้างว่า สื่อสารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เรียก คลื่นพลังบุญ ดึงพลังรักษาได้ทุกโรค ถูกตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ฐานร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ ก่อนที่จะได้รับการประกันตัว

 

 

ทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ออกจดหมาย แจ้งถึงเจ้าของสถานที่ "แดนธรรมสุขาววะดี" ว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชน เกี่ยวกับการรักษาโรคทางเลือก ณ แตนธรรมสุขาววะดี โดย น้องหญิง อาจารย์และพี่โตมเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ รักษาโรคด้วยคลื่นพลังบุญให้แก่ประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานที่ และผู้ที่ทำการรักษาตังกล่าวยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการรักษาโรคใดๆ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

ทั้งนี้ กรณีมีการประกอบกิจการสถานพยาบาสโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ห้ามมีให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนนาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งกรณีมีการประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ห้ามมีให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะ หรือ กระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดยมีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอให้ท่านหยุดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉนับนี้ หากท่านไม่ดำเนินการตาม จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ