ข่าว

กรมการข้าว หนุนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'กรมการข้าว' กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะช่วยพัฒนาผลผลิตและลดต้นทุน

"เกษตรกรลำบากมาก บางคนก็รู้ บางคนก็ไม่รู้ ทำนาไม่ใช่ทำง่ายๆ อย่างเช่น การเอาน้ำเข้านา ถ้าพื้นนาไม่เรียบสม่ำเสมอ ข้าวก็จะได้รับน้ำไม่เท่ากัน ทำให้สิ้น เปลืองต้นทุนการผลิต กำไรก็จะน้อยลง” สำรวย คงสบาย สมาชิกแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กล่าว

กรมการข้าว หนุนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน

จากปัญหาการผลิตข้าวของพี่น้องเกษตรกร ที่มีการผลิตข้าวด้วยต้นทุนที่สูง ผลผลิตต่ำ ข้าวไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ รวมไปถึงไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกร

 

ทางด้านศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีจึงได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

กรมการข้าว หนุนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน

นางจารุวรรณ ชื่นมาธูรไพจิตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวได้ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวที่หลากหลาย อาทิ การปรับพื้นที่แปลงนาด้วยระบบเลเซอร์ การติดตั้งท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะ การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) หรือ โดรน ในการจัดการโรคและแมลง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการผลิตข้าวด้วยเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก

กรมการข้าว หนุนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน

นายยุทธยา ไชยดำ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี กล่าวว่า พื้นที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวไปใช้ในแปลง ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับฯ มีการก่อตั้งและได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มากตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 ในทุกกระบวนการผลิต ไปจนถึงการแปรรูปและการตลาด

กรมการข้าว หนุนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน

นายสนั่น เตชะดี ประธานแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า จากที่นักวิชาการ จากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีได้เข้ามาส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่และด้ก่อตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับฯ ขึ้นมา ทำให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมด้านการผลิตข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรกลายเป็น Smart Farmer ได้ทดลองใช้เกษตรอัจริยะ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว ผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังต่อยอดด้วยการผลิตข้าวสารคุณภาพดี ภายใต้แบรนด์แปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

กรมการข้าว หนุนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน

เมื่อโลกเปลี่ยนไป เทคโนโลยีการผลิตข้าวก็จำเป็นต้องก้าวหน้าตามไปด้วยใช่ไหมละคะ เฉกเช่นกับการผลิตข้าวของพี่น้องกลุ่มแปลงใหญ่ข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านรางพลับ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ได้มีเทคโนโลยีดีๆที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการผลิตข้าว และลดต้นทุน ลดแรงงาน ลดเวลา และเพิ่มคุณภาพข้าวได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีพี่เลี้ยงคนสำคัญอย่างศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี สำหรับคนที่สนใจงานด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี โทร. 032-732286

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด