ข่าว

ส.ป.ก. ถกปัญหาการดำเนินงาน เน้นความเข้มแข็งแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขปชช.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถกปัญหาการดำเนินงาน ย้ำ ภารกิจหน่วยงาน เน้นความเข้มแข็งแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขประชาชน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน ส.ป.ก.ภาคกลาง แนะแนวทางพัฒนาเกษตรกรเน้นการมีส่วนร่วม บูรณาการ พัฒนารายพื้นที่ พัฒนาตลอดห่วงโซ่ สร้างแหล่งน้ำให้มีความเข้มแข็ง พร้อมวางแผน ปรับตัว ช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องโรคระบาด เทคโนโลยี และนโยบายรัฐ

ส.ป.ก. ถกปัญหาการดำเนินงาน เน้นความเข้มแข็งแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขปชช.

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองเลขาธิการ ส.ป.ก., หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม, ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้อำนวยการสำนัก และปฏิรูปที่ดินจังหวัดเขตภาคกลาง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จ.ระยอง 

ส.ป.ก. ถกปัญหาการดำเนินงาน เน้นความเข้มแข็งแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขปชช.

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา เราต้องตระหนักในยุคของการเปลี่ยนผ่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาด เทคโนโลยี หรือนโยบายรัฐบาล ศึกษาทำความเข้าใจ วางแผน และต้องปรับตัวให้ทัน เรื่องของภารกิจที่เราทำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และเงินทุน จะดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นไป

ส.ป.ก. ถกปัญหาการดำเนินงาน เน้นความเข้มแข็งแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขปชช.

ส.ป.ก. ถกปัญหาการดำเนินงาน เน้นความเข้มแข็งแหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์สุขปชช.

“ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย ถนน แหล่งน้ำ หรือโซล่าเซลล์ เราจะสำรวจตรวจสอบว่ามีพื้นที่ไหนที่ยังขาดแคลน เพื่อลงไปสนับสนุนสิ่งที่ยังขาดเหลือรวมถึงการเชื่อมโยง และบูรณาการการสร้างกลไกเรื่องแหล่งน้ำให้มีความเข้มแข็ง เรื่องการยกระดับมาตรฐานสินค้า ช่องทางตลาดต่างๆ โดยเฉพาะตลาดออนไลน์  ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้ทุกช่องทาง การใช้งบประมาณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และวางแผนอย่างรอบคอบ ทำงานอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ท้ายที่สุดเราจะช่วยกันขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก. ร่วมกันรับฟังปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยน ช่วยกันแก้ไขให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี เพื่อสร้างความเท่าเทียม โอกาสในการดำเนินชีวิตแก่เกษตรกรต่อไป” เลขาธิการ กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด