ข่าว

ส.ป.ก. ติดตาม ‘ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน’ จ.ระยอง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตาม ‘ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน’ จ.ระยอง หวังยกระดับเกษตรกรไทย ‘มีที่ทำกิน-สร้างรายได้’ อย่างยั่งยืน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อม นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก., หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม, ผู้ตรวจราชการกรม, ผู้บริหาร ส.ป.ก.ส่วนกลาง, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน “ต้นแบบความสำเร็จในการส่งเสริมงานพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.ระยอง” โดยมี นางวิไลกัลยา สาริพันธุ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง กล่าวให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ส.ป.ก. ติดตาม ‘ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน’ จ.ระยอง

นายเอกพงศ์ เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานต้นแบบความสำเร็จในการส่งเสริมงานพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก.ระยอง โดยที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดที่ดิน จำนวน 30 ไร่ ให้กับ “นายลมัย สนวัตร์” เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมปัจจัยการผลิต และพัฒนาเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชสมุนไพร  การส่งเสริมการผลิตภายใต้ระบบแปลงใหญ่ เป็นต้น

ส.ป.ก. ติดตาม ‘ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน’ จ.ระยอง

นางวิไลกัลยา กล่าวว่า “นายลมัย สนวัตร์” ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ประจำปี 2566 สาขาผู้นำชุมชนและเครือข่าย เดิมเกษตรกรประสบปัญหาการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและปัญหารายได้ไม่เพียงพอ ต่อมาปี พ.ศ. 2558 หันมาทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” โดยมีการทำกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ปลูกพืชแบบสมผสาน เช่น ละมุด มังคุด เงาะ ทุเรียน กล้วยป่า ยางพารา ผักกูด กระวาน ชะอม มะนาว ฯลฯ และการทำโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศเพื่อผลิตปุ๋ยใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต

ส.ป.ก. ติดตาม ‘ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน’ จ.ระยอง

อีกทั้งยังมีห้องอบสมุนไพร ซึ่งใช้วัตถุดิบสมุนไพรในแปลงและในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน มีการถ่ายทอดให้ความรู้ด้านต่าง ๆ จนในปัจจุบัน ได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านเขาคลองซอง หมู่ 6 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ส.ป.ก. ติดตาม ‘ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน’ จ.ระยอง

นายเอกพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า อย่างไรก็ตามกิจกรรมภายในวันนี้ ได้มีการเยี่ยมชมสวนเกษตรกร รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งนี้ ยังได้ให้คำแนะนำแนวทางการต่อยอดในอนาคต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. ติดตาม ‘ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน’ จ.ระยอง

“ผมเองมีความชื่นใจมาก เห็นเกษตรกรมีความตั้งใจ และประสบผลสำเร็จ โดยการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพเกษตรกร และยังคำนึงถึงสุขภาพของคนรอบข้าง คือกลุ่มผู้บริโภค และผมพร้อมจะผลักดันและส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่แห่งนี้ ให้สามารถเติบโตในตลาดระดับบน เพื่อยกระดับสินค้า เจาะกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากขึ้นต่อไป” นายเอกพงศ์ กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด