ข่าว

เชียงใหม่ ค่าฝุ่น 'PM2.5' แนวโน้มสูงขึ้น ประกาศให้ Work from Home 1 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน Work from Home 7 เม.ย. 66 หลัง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 'PM2.5' เกินมาตรฐาน ตลอด 24 ชั่วโมง และมีแนวโน้มสูงขึ้น

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้าน Work from Home ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน

 

 

ภายหลัง จ.เชียงใหม่ มีสถานการณ์ หมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 'PM2.5' ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมามีค่าเกินค่ามาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 112-398 มคก/ลบ.ม) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้ออกประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

1. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบการทำงานที่บ้าน Work from Home ในส่วนภารกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชน และหากจัดประชุมให้พิจารณาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

2. ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ขอให้พิจารณาให้บริการห้องปรับอากาศเป็นอันดับแรก เพื่อลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 'PM2.5' 

 

3. ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัทห้างร้าน หรือสถานประกอบการ เพื่อลดการออกนอกเคหสถาน 

 

4. หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 'PM2.5' ทุกครั้ง

 

5. ขอให้กลุ่มเปราะบาง (เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) ลดหรืองดการออกนอกบ้าน 

 

6. พร้อมทั้งให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องปลอดฝุ่นให้แก่ประชาชน 

 

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีห้องปลอดฝุ่น ให้พิจารณาหยุดการเรียนการสอน 

 

8. ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีสวนสาธารณะในความดูแลข พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

 

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นเวลา 1 วัน คือในวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 2566 หากสถานการณ์ ฝุ่นละออง ยังไม่คลี่คลายจะได้ออกประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป 

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

6 เม.ย. 2566

 

Work from Home 1 วัน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ