ข่าว

'พายุฤดูร้อน' ถล่มอีสาน อาคารเรียน บ้านเรือนได้รับความเสียหายนับ 100 หลัง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พายุฤดูร้อน" แผลงฤทธิ์หลายจังหวัดในภาคอีสานได้รับผลกระทบ บ้านเรือน อาคารเรียนเสียหาย ขณะ กรมป้องกันฯ ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้ว

28 มี.ค.2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น มีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

 

ขณะที่ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

 

 

พายุฤดูร้อน ถล่มหลายจังหวัดทางภาคอีสาน

 

 

ซึ่งในช่วงวันที่ 27 – 28 มี.ค. 2566 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 3 จังหวัด 7 อำเภอ
10 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 109 หลัง ดังนี้ 

1. จ.นครพนม มีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงคราม รวม 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 67 หลัง 

 

2.จ.สกลนคร มีสถานการณ์ในอำเภอโพนนาแก้ว รวม 2 ตำบล 9 ตำบล บ้านเรือนเสียหาย 35 หลัง 

 

3.จ. ร้อยเอ็ด มีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอธวัชบุรี รวม 2 ตำบล 5 อำเภอ บ้านเรือนเสียหาย 7 หลัง 

 

พายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายจังหวัดทางภาคอีสาน

 

 

หลังคาโรงเรียน จ.นครราชสีมา ถูกพายุพัดถล่มได้รับความเสียหาย

 

 

เช่นเดียวกับในพื้นที่ต.โบสถ์ จ.นครราชสีมา เกิดพายุฝนลมกระโชกแรง  ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้ม กีดขวางเส้นทางจราจร มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมาก  และจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ภายในโรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย ลมพายุได้พัดหอบเอาหลังคาอาคารเรียน 2 ชั้นปลิวสูญหาย ทำให้น้ำฝนตกลงมาใส่อุปกรณ์ การเรียนการสอนได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายภาพรวมจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา

 

 

หลังคาโรงเรียน จ.นครราชสีมา ถูกพายุพัดถล่มได้รับความเสียหาย

 

 

ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งพบว่า หลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อาจจะเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือมีลูกเห็บตกในช่วงนี้

 

 

หลังคาโรงเรียน จ.นครราชสีมา ถูกพายุพัดถล่มได้รับความเสียหาย

 

 

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ  ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ตรวจสอบซ่อมแซมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากพายฤดูร้อนในช่วงนี้ 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ