ข่าว

ยืนยัน เอกลักษณ์บุคคล กำลังพล "เรือหลวงสุโขทัย" เพิ่มอีก 1 นาย ค้นหาอีก 5 นาย

กองทัพเรือ ยืนยัน เอกลักษณ์บุคคล กำลังพล "เรือหลวงสุโขทัย" เพิ่มอีก 1 นาย เหลืออีก 1 นาย ปรับแผนการค้นหาอีก 5 นาย

กองทัพเรือ รายงานผลการยืนยัน เอกลักษณ์บุคคล กำลังพลของ "เรือหลวงสุโขทัย" ที่อับปาง ว่า ขณะนี้สามารถยืนยันเอกลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก 1 นาย คือ จ.อ.ไพร รวมญาติ สังกัด สอ.รฝ. 

 

 

และในวันนี้ เวลา 11.00 น.จะมีการเคลื่อนร่าง พ.จ.อ.คุณากร จริยศ เจ้าหน้าที่แผนกพลาธิการและแพทย์ประจำ "เรือหลวงสุโขทัย" และ พลทหารชลัช อ้อยทอง พลแตรเรือหลวงสุโขทัย ที่ยืนยัน เอกลักษณ์บุคคล แล้ว รวมถึง จ.อ.ไพร ไปยังกองบิน 5 เพื่อเดินทางกลับไปยัง ฌาปณสถาน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ทำให้ขณะนี้ มีตัวเลขของ กำลังพล ที่ยังคงเหลือ ผู้สูญหาย 5 นาย และ เหลืออีก 1 นาย ที่ยังรอการพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล จากการตรวจดีเอ็นเอ

 

โดยรายชื่อ คนที่ยังสูญหาย 5 นาย และรอยืนยัน เอกลักษณ์บุคคล 1 นาย คือ

 

กำลังพล สอ.รฝ.

- พลทหารอับดุลอาซีด มะแอ 

 

กำลังพลนาวิกโยธิน

- พ.จ.อ.จิราวัฒน์ เจริญศิลป์ 

- พลทหารทวีศักดิ์ แซ่เซียว

 

"เรือหลวงสุโขทัย"

- นาวาตรีพลรัตน์ สิโรดมภ์ หรือ ต้นเรือพลับ 

- จ.ต.โสภณ วงษ์สนิท - ช่างกล

- พลทหารชัยชนะ ช่างวาด - สหโภชน์

 

โดยในวันนี้ จะมีการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางเรือ หรือ หน่วย SEAL ดำน้ำลงไปปฏิบัติการค้นหา รวมถึงจะมีการเพิ่มกำลังของนักประดาน้ำมาร่วมดำน้ำค้นหา ในบริเวณหมู่เกาะต่างๆและปากอ่าวด้วย เพราะหากโอกาสอะไรที่ทำได้ ก็จะทำทั้งหมด

 

ปูพรมค้นหาผู้สูญหาย

 

ข่าวยอดนิยม