ข่าว

ร่วมมือ ร่วมใจ สืบสานประเพณี "เกี่ยวข้าวปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชาวนา ในจ.พะเยา พร้อมใจกันเกี่ยวข้าวในโครางการ "ปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ตามวิถีของบรรพบุรุษ ที่นับวันจะเลือนหายไป

5 ธ.ค. 2565 ที่บ้านใหม่ท่ากลอง ม. 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา ชาวบ้านร่วมใจกัน ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ "โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ชึ่งสืบสายความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวชองนาเกี่ยวกับประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และการทำนาข้าว ที่นับวันจะเลือนหายไป จึงได้สืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมมือ ร่วมใจ สืบสานประเพณี "เกี่ยวข้าวปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ"

 

 

นายสหพัฒน์  พรหมเผ่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านใหม่ท่ากลอง เปิดเผยว่า พื้นที่นาทั้งหมด 12 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่นาของชุมชน การทำนานี้เป็นโครงการทุกวันแม่เกี่ยววันพ่อซึ่งในวันนี้ ได้นำชาวบ้านมาทำการลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นปฐมฤกษ์วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ชึ่งชาวบ้านใหม่ท่ากลองได้ร่วมกันดูแลเอาใจใส่ด้วยวิธีการธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารพิษ

 

 

 

นายสหพัฒน์  พรหมเผ่า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านใหม่ท่ากลอง

 

 

 

 

ชาวบ้านช่วยกันเกี่ยวข้าว ในวันพ่อแห่งชาติ

 

 

ซึ่งชาวบ้านร่วมกันลงแปลงนา เพื่อเก็บเกี่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านใหม่ท่ากลองที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ และเข้ามาร่วมกันลงแขกทำกิจกรรม เหน็บเคียวเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ เพื่อรู้รักสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และคาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตข้าวมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะข้าวงอกงามออกรวงเต็มต้น

 

ชาวบ้านช่วยกันเกี่ยวข้าว ในวันพ่อแห่งชาติ

 

 

 

 ปัณญ์วิชญ์ อยู่ดี  จ.พะเยา 

 

 

logoline