ข่าว

เช็ค "ทางหลวง" 30 เส้นทาง ใน 21 จังหวัด น้ำท่วม สัญจรไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมทางหลวง"สรุป น้ำท่วม บน "ทางหลวง" ผลกระทบ 21 จังหวัด สัญจรไม่ได้ 30 แห่ง เร่งระบายน้ำพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ผู้ใช้เส้นทาง

14 ต.ค.2565  กรมทางหลวง  สรุปสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 14 ตุลาคม  2565 เวลา 12.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ ในพื้นที่ 21 จังหวัด ดังนี้ 

 

1. จ. ขอนแก่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

- ทล. 2065 ตอน พล – ลำชี ในพื้นที่ อ.พล ช่วง กม.ที่ 33+150 – 34+000 ทางขาด  

- ทล. 2131 ตอน บ้านสะอาด – เหล่านางาม ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 6+700 – 8+200 ระดับน้ำ 75 ซม.            

- ทล.  2183 ตอน น้ำพอง – โคกท่า ในพื้นที่ อ.น้ำพอง ช่วง กม.ที่ 14+200 – 15+100 ระดับน้ำ 45 - 50 ซม.  ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงแยกโคกท่า  

 

 

 

 

   เช็ค "ทางหลวง" 30 เส้นทาง ใน 21 จังหวัด  น้ำท่วม สัญจรไม่ได้

 

 

 2. จ.ศรีสะเกษ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

-  ทล.  226 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 311+000 – 313+384 ระดับน้ำ 60 – 80 ซม.  ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2178

- ทล.  2083 ตอน หัวช้าง – สะเดา ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วงกม.ที่ 16+000 – 19+500 ระดับน้ำ 45 – 90 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทล.  2086 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วงกม.ที่ 27+500 – 29+000 ระดับน้ำ 60 ซม.  ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทล.  2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 30+000 – 31+500 ระดับน้ำ 50 ซม.  ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทล.  2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 37+000  - 39+500 ระดับน้ำ 55 ซม.            

- ทล.  2086 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์ ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่103+500 – 107+125 ระดับน้ำ 80 - 95 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทล.  2373 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 12+000 – 16+050 ระดับน้ำ 55 - 85 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทล.  2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 12+000 – 16+500 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำ 60 - 70 ซม.  ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

 

3. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง  

-  ทล.  2285 ตอน ประทาย – ชุมพวง ในพื้นที่ อ.ชุมพวง ช่วง กม.ที่ 18+700 – 20+300 ระดับน้ำ 15 - 20 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.2 ตรงไปถึงแยกบ้านวัดเลี้ยวขวาเข้า ทล.207 ตัดเข้า ทล.202 เพื่อเข้า จ.มหาสารคาม หรือ ใช้ ทล.2226 เพื่อเข้า จ.บุรีรัมย์

 

4. จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง  

-  ทล.  2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 39+500 – 42+000 ระดับน้ำ 20 - 70 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง ทช.4013

 

 

 

5. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง

-  ทล. 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 39+500 - 42+000 ระดับน้ำ 20 - 70 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทช.4013

- ทล.  24 ตอน วารินชำราบ – อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 418+400 – 419+600 ระดับน้ำ 115 ซม. แนะนำเส้นทางเลี่ยง ทล.217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

- ทล.  23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 259+700 – 261+800 ระดับน้ำ 60 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล. 2383  

-  ทล.  226 ตอน ห้วยขะยุง – วารินชำราบ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 313+400 – 313+700 ระดับน้ำ 7๐ ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.2174 

-  ทล.  226 ตอน ห้วยขะยุง – วารินชำราบ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 319+600 – 319+800 ระดับน้ำ 135 - 140 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.2178

-  ทล. 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 3+600 – 8+200 ระดับน้ำ 80 - 140 ซม. ใช้ทางเลี่ยงถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ทล.231

- ทล.  2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ในพื้นที่ อ.เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 14+120 – 14+550 ระดับน้ำ 65 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2382 

- ทล.  2412 ตอน ท่าวารี – ท่าศาลา ในพื้นที่ อ.เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 9+500 – 10+325 ระดับน้ำ 30 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2382

 

 

เช็ค "ทางหลวง" 30 เส้นทาง ใน 21 จังหวัด  น้ำท่วม สัญจรไม่ได้

 

 

6.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง

-  ทล.  2391 ตอน กู่ทอง - บ้านเขื่อน พื้นที่ อ.โกสุมพิสัย ช่วง กม.ที่ 17+300 - กม.18+000 ระดับน้ำ 40 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.12 ช่วง กม.567+900

 

 

เช็ค "ทางหลวง" 30 เส้นทาง ใน 21 จังหวัด  น้ำท่วม สัญจรไม่ได้

 

 

 

7. จ.สระบุรี จำนวน 1 แห่ง 

-  ทล.  3034 หน้าพระลาน – บ้านครัว ในพื้นที่ อ.บ้านหมอ ช่วง กม.ที่ 13+400 - 15+700 ระดับน้ำ 40 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน 

 

8. จ.อ่างทอง จำนวน 2 แห่ง 

-  ทล. 3501 ตอน อ่างทอง – บางหลวงโดด ในพื้นที่ อ.ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 9+900 – 10+400 ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. น้ำท่วมผิวจราจร 10 ซม. 

-  ทล.  3501 ตอน อ่างทอง – บางหลวงโดด ในพื้นที่ อ.ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 10+400 – 11+000 ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. น้ำท่วมผิวจราจร 10 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้

 

 

9.จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง

- ทล. 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ช่วง กม.ที่ 14+600 – 15+800 ระดับน้ำ 40 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านขวางออกทางหลวงชนบท 4038

 

10. จ.สิงห์บุรี จำนวน 4 แห่ง 

- ทล. 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 33+500 – 35+100 ระดับน้ำ 105 ซม. (ทางโค้งด้านใน)  ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงชนบท สห.3030

- ทล.  311 ตอน วัดกระดังงา  - บ้านม้า ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ช่วง กม.ที่ 39+900 – 44+100 ระดับน้ำ 80 ซม.  ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย)

- ทล.  311 ตอน วัดกระดังงา  - บ้านม้า ในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี ช่วง กม.ที่ 57+400 – 57+850 ระดับน้ำ 40 ซม. (ทางโค้งด้านใน) ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) 

-  ทล.  3030 ตอน ดงมะขามเทศ – บางระจัน ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 0+000 – 0+100 ระดับน้ำ 30 ซม.   

 

11.จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง 

- ทล. 3522 ตอน เนินฝอยทอง – ทุ่งผักเบี้ย ในพื้นที่ อ.พยุหะคีรี ช่วง กม.ที่ 3+800 – 4+100 ระดับน้ำ 35 ซม. 
 

 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1

 

 


ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ