ข่าว

"ปภ." รายงาน 18 จังหวัด ยังอ่วม น้ำท่วม ประสานพื้นที่เร่งระบายน้ำช่วยปชช.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ปภ." รายงาน กระทบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เกือบทุกภาคของไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 18 จังหวัด

26 ก.ย. 2565  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.) รายงาน  จากผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่วันที่ 22 - 26 ก.ย. 65 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ระยอง ปราจีนบุรี สมุทรปราการ รวม 37 อำเภอ 61 ตำบล 110 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 141 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

 

 

 

"ปภ." รายงาน 18 จังหวัด ยังอ่วม น้ำท่วม

 

 

โดยล่าสุด ยังคงมีสถานการณ์ 12 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 43 ตำบล 80 หมู่บ้าน ภาพรวมระดับน้ำ ลดลงทุกจังหวัด ดังนี้ 

1. เชียงใหม่ เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภอสะเมิง รวม 10 ตำบล 12 หมู่บ้าน 

2. ลำปาง  เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอ
วังเหนือ อำเภอเมืองปาน รวม 8 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 51 ครัวเรือน 

3. ลำพูน เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอ
ป่าซาง อำเภอลี้ อำเภอบ้านธิ รวม 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน 

4. สุโขทัย เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน 

5. ตาก เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก รวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน 

6. เพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 2216ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก รวม 1 ตำบล 1 หมูบ้าน 

7. เลย เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังสะพุง อำเภอด่านซ้าย รวม 4 ตำบล 7 หมูบ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน 

8. ขอนแก่น เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 

9. ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอคอนสวรรค์ รวม 4 ตำบล 12 หมูบ้าน 

10. ศรีสะเกษ เกิดฝนตกหนักน้ำในคลองสำราญเอ่อล้นในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 

11. ระยอง เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังผิวจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน 

12. ปราจีนบุรี เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17 ครัวเรือน 

 

 

"ปภ." รายงาน 18 จังหวัด ยังอ่วม น้ำท่วม

 

 

"ปภ." รายงาน 18 จังหวัด ยังอ่วม น้ำท่วม

 

 

สำหรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย  ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 65 - 26 ก.ย. 65 ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ตาก อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 21 อำเภอ 138 ตำบล 710 หมู่บ้าน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ดังนี้

- ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก รวม 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 342 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

- อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ อำเภอพิบูลมังสาหาร รวม 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 660 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

- บุรีรัมย์ น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลนิคม อำเภอสตึก รวม 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

- พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนาอำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 88 ตำบล 535 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,937ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

- อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย และอำเภอเมืองอ่างทอง รวม 11 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 802 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

- สิงห์บุรี เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี และอำเภอเมืองสิงห์บุรี รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 170 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

- ปทุมธานี เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

 

 

"ปภ." รายงาน 18 จังหวัด ยังอ่วม น้ำท่วม

 

 

ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือ กรมป้องกันฯ (ปภ.) ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 
 

 


เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
 

 

 


เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   

( https://awards.komchadluek.net/# )
 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ