ข่าว

"นครปฐม" สร้างความมั่นใจ เหตุโรงงานสารเคมีรั่วไหล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นครปฐม" รับนโยบาย "ผู้ว่าฯ" เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุ "โรงงานสารเคมีรั่วไหล" ทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ล่าสุดโดยพบผู้ป่วย 17 ราย ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว แต่อาการไม่รุนแรง

วันนี้ (24 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง ปลัดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม, ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, นายอำเภอนครชัยศรี สามพราน และพุทธมณฑล ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี สามพราน และพุทธมณฑล เพื่อนำข้อมูลไปถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

 

จากกรณีเกิดเหตุน้ำมันในระบบทำความความร้อนรั่วไหล ของบริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดไอระเหยและส่งกลิ่นเหม็น กระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าว ไปจนถึงบางพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้สรุปประเด็นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเกิดการชำรุดรั่วไหลที่หม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot oil Boiler) เป็นสารเคมีกลุ่มอะโรมาติกเบนซีน ชนิดไบฟินิลและไดฟินิลออกไซด์ มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา จึงลอยไปได้ไกลจากจุดเกิดเหตุ

 

ส่งผลกระทบที่เมื่อสัมผัสจะทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ  ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมรายงานว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบ เข้ารับบริการตรวจรักษาตามอาการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 17 คน ได้แก่ พื้นที่ อ.นครชัยศรี 5 คน, อ.พุทธมณฑล 9 คน และ อ.สามพราน 3 คน โดยไม่พบอาการรุนแรง สามารถกลับบ้านได้  

 

ทั้งนี้ได้เฝ้าสังเกตและติดตามอาการจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุ ไม่พบอาการผิดปกติแต่อย่างใด

ในส่วนของจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาวิธีป้องกันและแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ภายใน 15 วัน

 

นอกจากนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเข้มของสารระเหยเบนซีน จำนวน 11 จุด ผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเบนซีน สำหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 15 นาที พบค่าเบนซีน ไม่เกิน 5 ppm
 

 

ขณะที่ นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มีหนังสือแจ้งบริษัทที่เกิดเหตุ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย จึงมีคำสั่งให้ท่านหยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (หม้อต้มน้ำมันร้อนที่ชำรุด) และปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้เป็นปกติก่อนประกอบกิจการ โดยมีคำรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ต้องปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 และเมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานแล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป

 


ด้าน น.ส.มาลากาลัญ ห่อประทุม ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พนักงานของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจะได้รับสิทธิในการรักษาและเยียวยา ตามข้อกำหนดลูกจ้างของบริษัทฯ เป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอัน มิใช่เนื่องจากการทำงาน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ตามกฏหมายโดยรอการประสานงานเพื่อตรวจสอบสรุปในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

 


สำหรับผลกระทบที่ประชาชนมีความกังวลเรื่องสารก่อมะเร็งจากไอระเหยของน้ำมันที่รั่วไหล นางจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 กล่าวว่า สารเคมีกลุ่มอะโรมาติกเบนซีน ชนิดไบฟินิลและไดฟินิลออกไซด์ เป็นสารที่มีกลิ่น ก่อให้เกิดความระคายเคือง เช่น แสบตา โพรงจมูก และระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก และผู้สูงอายุ อาจได้รับผลกระทบมากกว่าปกติ แต่ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

นอกจากนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบ หากประชาชนพบกลิ่นสารเคมีรั่วไหล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ 062-369-5198, 081-1955747 และ 094-5582884 เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน ต่อไป

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
เพิ่มเพื่อน Line: https://lin.ee/qw9UHd2
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote ได้ที่นี่   
(https://awards.komchadluek.net/#)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ