ข่าว

"มีประวัติ" มาจาก ตปท. เข้าพื้นที่นครปฐม ต้องรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จังหวัดนครปฐม ออกประกาศ ฉ.90/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 ธ.ค.64 ที่จังหวัดนครปฐม ได้มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้โรงแรมหรือสถานที่พัก ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการกักตัว และให้ประสานงานกับสถานพยาบาล หน่วยงานรัฐตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่เดินทาง มาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 ของระยะเวลาที่พำนักใน จ.นครปฐม 

 

ทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ามาใน จ.นครปฐมต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึง 

 

กรณีผู้ที่เดินทางเข้าใน จ.นครปฐม ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

"มีประวัติ" มาจาก ตปท. เข้าพื้นที่นครปฐม ต้องรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง

ส่วนกรณีการจัดกิจกรรมมีการรวมกลุ่มของบุคคล ที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสองร้อยคน แต่ไม่เกินห้าร้อยคน ให้ผู้รับผิดชอบจัดงาน แจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

 

กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน มากกว่าห้าร้อยคน แต่ไม่เกินหนึ่งพันคน ให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ยื่นคำขอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ ก่อนจัดกิจกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้นายอำเภอพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

"มีประวัติ" มาจาก ตปท. เข้าพื้นที่นครปฐม ต้องรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง

การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ กรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ การจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบเงื่อนไข ดังนี้ ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน งดจัดกิจกรรมและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

 

ให้งดจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต โดยมีลักษณะแสดงต่อสาธารณชน ที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทุกกรณี ให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดงาน หรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมาก ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การจัดระบบโดยเคร่งครัด ให้ผู้ประกอบการตรวจ ATK ลูกจ้าง พนักงาน ซึ่งกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ทันทีที่เดินทางมาถึงสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

"มีประวัติ" มาจาก ตปท. เข้าพื้นที่นครปฐม ต้องรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง
ภาพ/ข่าว ปนิทัศน์ มามีสุข- นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด