ข่าว

"เชียงใหม่" กำหนด COVID Free Setting  สอดรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ผู้ประกอบการ" หรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อให้ได้ผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัย 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ภายหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ข้อออกกำหนดฯ ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ

"เชียงใหม่" กำหนด COVID Free Setting  สอดรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 

โดยกำหนดให้เขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ให้สถานที่ที่สามารถเปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรมได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ "COVID Free Setting" ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

 

ซึ่งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting นั้น เป็นแนวปฏิบัติของมาตรการองค์กรที่ต้องการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด - 19 เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเปิดกิจการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

 

โดยมีมาตรการความปลอดภัย 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment), ด้านพนักงานปลอดภัย (COVID Free Personnel) และด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย (COVID Free Customer)

"เชียงใหม่" กำหนด COVID Free Setting  สอดรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ เจ้าของผู้ประกอบการ หรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ จะต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อให้ได้ผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัย 

 

สำหรับองค์กร หรือ COVID – Free Setting และเมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ Covid Free Setting แล้ว จะได้รับใบประกาศรับรองตนเอง (Covid Free Setting E-certification) เพื่อให้สถานประกอบการพิมพ์ใบประกาศรับรองตนเอง ติดไว้บริเวณที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในร้านและสามารถติดได้มากกว่า 1 จุด

 

หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการไม่ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting ที่ทางราชการกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน แต่หากยังฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตามคำแนะนำของคณะทำงานฯ จะถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

"เชียงใหม่" กำหนด COVID Free Setting  สอดรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว  ภาพ/ข่าว สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด