15 พฤษภาคม 2564 ที่ สวนวโรชา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นายวโรชา จันทโชติ เจ้าของสวน พร้อมทีมงาน ได้นำ โดรน ขนาดใหญ่ ที่ใช้พ่นยาเคมีทางการเกษตร มาปรับใช้ในการพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ภายในพื้นที่สวนวโรชา ซึ่งเป็นแนวคิดในการนำร่องการใช้โดรนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ทางอากาศ ซึ่งพบว่าเป็นการฉีดพ่นยาได้ครอบคลุมพื้นที่ กระจายตัวได้ดี รวดเร็ว ลดความเสี่ยง และจำนวนเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่น ซึ่งการทำงานของโดรนครั้งนี้ได้ทำการเติมน้ำยาฆ่าเชื้อไปในถังขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณใต้ท้องโดรน เมื่อขึ้นไปอยู่ในอากาศแล้ว คนบังคับโดรนจะทำการปั๊มน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 แล้วบังคับให้โดรนทำการฉีดพ่นน้ำยาให้กระจายลงสู่พื้นด้านล่างไปตามพื้นที่ที่ต้องการ

 

จากการสอบถาม นายวโรชา เล่าให้ฟังว่า ตนเองได้มีแนวคิดในการนำ โดรน ที่ใช้เพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ มาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ทางอากาศ โดยร่วมกับทางเพื่อนฝูงเกษตรกร เริ่มทดลองฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณสวนวโรชาเป็นการนำร่องให้ชาวบ้าน และหน่วยงานที่สนใจมาร่วมกันเรียนรู้วิถีชาวบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำแบบอย่างไปปรับใช้ในการต่อสู้กับเชื้อ โควิด-19

พบว่า การใช้ โดรน สามารถทำงานได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ลดปริมาณในการใช้คนฉีดพ่นยา และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและทางเจ้าหน้าที่ สามารถทำการฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ลดการติดต่อสัมผัส ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัยจาก โควิด-19

กนกศักดิ์ แสงตระการ จ.อ่างทอง