เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2564 กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน และภาคีทุกภาคส่วน ได้ร่วมตัวกันยังโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน ของ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ในซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ กว่า..คน เพื่ออ่านแถลงการการณ์ของกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน และภาคีทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน โดยระบุข้อความ 

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

 

 

เรา กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน และภาคีทุกภาคส่วน ขอประกาศว่า เราตระหนักถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ความทุ่มเทและความเสียสละของคุณหมอเหรียญทอง คณะแพทย์และทีมงานทุกท่าน แห่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ที่อุทิศอย่างไม่ย่อท้อเหนื่อยยากตรากตรำเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 

พวกเราจะเป็นพลังสนับสนุน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างเป็นสหายร่วมรบ เคียงบ่าเคียงไหล่ ฟันฝ่าทุกอุปสรรค ขัดขวางไปกับพวกท่านอย่างสุดความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด หรือโดยใครก็ตาม เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งการช่วยชีวิต รักษาผู้คนให้รอดพ้นจากวิกฤตไวรัสให้ได้มากที่สุด เราจะสู้ร่วมกันครับ

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน  

 

สำหรับบรรยากาศระหว่างการอ่านแถลงการณ์ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาต้อนรับ และได้กล่าวขอบคุณกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน และภาคีทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนการตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน โดยเหตุการณ์ปกติ 

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

"กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและภาคีทุกภาคส่วน" ออกแถลงการณ์ สนับสนุน ร.พ.สนามพลังแผ่นดิน

ข่าวโดย..ศุภสิทธิ์ พฤกเกษม ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก กทม.