วันที่ 12 พ.ค. 2564 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายใต้การบริหารงานของนายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรี เร่งทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านบริเวณซอยบุญช่วย หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มคลัสเตอร์มากกว่า 10 คน พร้อมทั้งทำความเข้าใจในการป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

 

นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ภายหลังจากที่ตนได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ความสำคัญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอันดับแรกที่ต้องร่วมมือ ป้องกัน และแก้ไขให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปลอดภัยมากที่สุด สำหรับการแพร่ระบาดที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าประมาท ต้องป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยทุกเวลา เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก และได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนหากเกิดการแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ใดต้องรีบลงไปทำการฆ่าเชื้อทำความสะอาดสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน สำหรับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกนั้นทางเทศบาลฯได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ และเชิญชวนพี่น้องประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนให้มากที่สุด

 

 

 

 

ทั้งนี้ภายหลังจากคณะผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีชุดใหม่ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ได้ทำงานเชิงรุกเร่งดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาด ฉีดยาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ตลาดสดเทศบาลฯ พร้อมรณรงค์ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

โดย สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี