เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย คณะศึกษา วปอ.56 บริจาคเงิน 600,000 บาท ให้โรงพยาบาลนครปฐมในการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง จำนวน 3 เครื่อง เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง 1 เครื่อง  เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง 1 เครื่อง ชุดป้องกันร่างกาย PPE  500 ชุด บริษัทแฟชั่นฟู้ด จำกัด มอบเงิน 50,000 บาท ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูงอีก 1 เครื่อง ให้แก่แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อให้โรงพยาบาลได้มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่สามารถดูแลรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวนครปฐมได้อย่างทั่วถึง

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

 

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด บริษัทเนอเจอร์กิฟ จำกัด บริษัทพี.พี.แพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัทเลิศลอย จำกัด สมาคมผู้ประกอบการค้ารุ่นใหม่จังหวัดนครปฐม นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม บริษัทโชคลาภบุญไชย จำกัด บริษัทกีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมบริจาคสิ่งของ ปลากระปอง น้ำผลไม้แบบชงพร้อมแก้วกระดาษ ชุด PPE  ตู้อบฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนม ชุดกาวน์กันน้ำ แมสก์ น้ำดื่ม ผ้าห่ม รองเท้า และแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของจังหวัดในการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

ผนึกกำลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินและสิ่งของสนับสนุนในการป้องกันยับยั้งโควิด-19 

ข่าวโดย..ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม