ตามมติประชาคม หมู่บ้าน เกาะล้าน ในวันที่ 2 พ.ค.64 ได้กำหนดให้มีมาตรการมาตรการการล็อดาวน์พื้นที่เกาะล้าน(การควบคุมโรคในเกาะล้าน) ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 พฤษภาคม 2564

โดยมี มาตรการขั่วคราวให้ประชาชนชาวทุกคนบนพื้นที่เกาะล้านปฏิบัติดังนี้

1.ที่พักรีสอร์ทต่างๆขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

1.1.ให้ผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยว หลังจากเดินทางกลับไปแล้วถ้ามีอาการหรือพบว่ามีการติดเชื้อโควิด กรุณาแจ้งกลับมาที่เกาะล้านด่วน

2.ขอความร่วมมืองดการเดินทางหากไม่เหตุจำป็น

2.1..หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเดินทางได้แต่จะต้องป้องกันตัวเอง ตามมาตรการป้องกันโรค 100%

2.2.ตรวจบัตรประชาชน + สติ๊กเกอร์โควิด ที่จุดคัดกรองพัทยา

2.2.1.ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เกาะล้าน สามารถนำบัตรประชาชนไปติดสติ๊กเกอร์ ด้วยตัวเองเท่านั้น ได้ที่ศูนย์อำนวยการท่าเรือ พิจารณาเป็นรายกรณี (สติ๊กเกอร์อันเก่าใช้ได้) เวลา 09.00-12.00;น. เท่านั้น

2.2.2.กรณีเป็นช่างรับเหมาภายในเกาะล้าน ที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อย จะต้องมีนายจ้างรับรอง

2.3.หากมีบุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิด และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรองืแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน

( แจ้ง 081-5830430 คุณเต๋า)

3.ให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และเหนื่อย หอบ ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน หรือ โทร 038-434144

4.การปฏิบัติตัวในพื้นที่เกาะล้าน

4.1.หากไม่จำเป็นควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

4.2.งดการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆโดยเด็ดขาด

หากมีความจำเป็นต้องแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณา

5.ห้ามหาบเร่แผงลอย คนขายลอตเตอรี่ จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด

5.1.ปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น (สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้)

 

6.เรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ท

6.1.เรือสปีดโบ๊ทข้ามฝั่งพัทยา-เกาะล้าน งดให้บริการการท่องท่อง โดยเด็ดขาด

6.1..1.หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เรือสปีดโบ๊ท ช้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน สามารถขออนุญาตได้เป็นรายกรณี ณ ศูนย์อำนวยการโควิด

6.2.เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ2เที่ยว ดังนี้

ออกจากพัทยา เวลา 07.00/18.00 น.ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00/18.00น.

6.3.เรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้าและเรือขนส่งสินค้า ห้ามมิให้บุคลคนอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด

7.ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นงดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด

8.งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีโดยเด็ดขาด

9.บังคับใช้คำสั่งประกาศของจังหวัดชลบุรี ทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด

#มาตรการต่างๆในการล็อคดาวน์พื้นที่ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในพื้นที่เกาะล้าน หากเนิ่นนานไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายเป็นอันมาก จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวบ้านเกาะล้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทางสังคมและทางกฏหมาย ที่บัญญัติไว้ต่อไป

#ศูนย์อำนวยการ covid-19 ชุมชนเกาะล้าน

โทร 095-2104720

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน

ข่าวโดย..ทีมข่าวเฉพาะกิจ  ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก