เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) โดย ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกองอำนวยการร่วมฯทัพเรือภาค 2 ชุดเฉพาะกิจกองสอบสวนกลาง สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล.ที่มีนาวาเอกวศากร สุนทรนันท์ รองผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประมงอำเภอท่าฉาง ร่วมลงพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอนเขต อ.ท่าฉาง เพื่อสังเกตการณ์การเก็บหอยในพื้นที่สาธารณะ โดยพบเรือประมงพื้นบ้านประมาณ 500 ลำ และกลุ่มชาวประมง ชาวบ้าน ประมาณ  4,000 คน กำลังดำน้ำเก็บหอยด้วยวิธีธรรมชาติของชาวประมงพื้นบ้าน โดยไม่พบมีการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้พบชาวประมงจำนวนมากออกเก็บหอย เนื่องจากเป็นช่วงที่ลูกหอยเติบโตตามวัยอยู่ในระยะที่จับได้

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ศรชล.และประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้งดการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเมื่อชาวประมงที่ขึ้นจากน้ำแล้วให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างกัน

 

ข่าวโดย..สรเดช ส้มเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี