เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2564 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอนสัก ได้มีคำสั่งอำเภอดอนสัก ที่ 182/2564 เรื่องปิดพื้นที่ ห้ามการเข้า-ออก บ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อ.ดอนสัก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีชาวบ้านบนเกาะ 1 รายติดโควิดจากญาติต่างจังหวัดที่เดินทางมาเยี่ยม

 

ทั้งนี้ ที่ริมถนนดอนสัก-ขนอม ได้ติดป้ายไวนิล “ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าในเกาะแรตโดยเด็ดขาด ” ปากทางเข้าสู่หมู่บ้านเกาะแรด และที่หน้าหมู่บ้านมีประกาศมาตรการเร่งด่วนบ้านเกาะแรต 4 ข้อ 1.กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน นับจากวันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย 2.คนนอกห้ามเข้าพื้นที่ 100 % 3.คนในชุมชนห้ามออกไปด้านนอก ยกเว้นไปทำงาน 4.ใส่แมส 100 % โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม.เฝ้าอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านไว้ ซึ่งในพื้นที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 40 ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงชายฝั่ง

สำหรับ ชุมชนบ้านเกาะแรต เป็นเกาะขนาดเล็กเนื้อที่ 650 ตารางเมตร ห่างจากฝั่งประมาณ 500 เมตร มีสะพานเชื่อมจากฝั่งแผ่นดินสู่เกาะ เป็นชุมชนชาวประมงไทยเชื้อสายจีนไหหลำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมีโฮมสเตย์ที่พักและร้านอาหารทะเลเป็นที่ชื่นชอบนักท่องเที่ยวมาก

 

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี