เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ พลตำรวจตรี มาโนช มีสกุลคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมี พ.ต.อ.นรินทร์ วรรณมณี ผกก.สภ.เมืองแพร่ นำกำ​ลังพลในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอาชญากรรมขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 180 นาย

จากนั้น พล.ต.ต.มาโนช ได้กล่าวให้โอวาทกับกำลังพลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมขบวนปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

คุมเข้มสงกรานต์ ตร.แพร่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

คุมเข้มสงกรานต์ ตร.แพร่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

พ.ต.อ.พงษ์พีระ การะเกตุ ผกก.ฝอ.ภ.จว.แพร่ กล่าวรายงานว่า ในช่วงวันที่ 12 - 15 เมษายน 2564 เป็นห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประเพณีไทย ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยการเดินทางดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจร ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ​เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการลดอุบัติเหตุทางถนน

คุมเข้มสงกรานต์ ตร.แพร่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

 

อีกทั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่ ทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท และป้องปรามเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมุ่งเน้นความผิดเกี่ยวกับ บ่อนการพนัน อาวุธปืน ยาเสพติด การสืบสวนจับกุมขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อีกทั้งเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดแพร่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาสังคม และกระทบถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

คุมเข้มสงกรานต์ ตร.แพร่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

คุมเข้มสงกรานต์ ตร.แพร่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

คุมเข้มสงกรานต์ ตร.แพร่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่