พ.ต.อ.อนุ เนินหาด รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีนโยบายและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปีมีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจร อุบัติเหตุ รวมทั้งมีปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านการท่องเที่ยว สถานบริการที่ผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด พกพาอาวุธ เป็นต้น

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ขนาดใหญ่และการละเล่นสาดน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจร และเป็นการป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล ที่บริเวณสามแยกสะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้แทนฯ , ตำรวจ , จนท.ฝ่ายปกครอง , เหล่าอาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย , อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา

 

นายอนุพงษ์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมทุกภาคส่วน ที่ให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยความสำคัญของพิธีในวันนี้ เป็นความห่วงใยต่อสถานการณ์ความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมหลายรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดลำพูน

ดังนั้น จึงขอฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันผนึกกำลังในการป้องกันอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งการระงับเหตุและช่วยเหลือประชาชน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างเต็มความสามารถ และรักษาความไม่ประมาทอยู่เสมอ

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน