เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 เมษายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยหลังพบรายงานมีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ตำรวจ แรงงาน เข้มงวดตรวจตราอย่างเข้มข้น 3 เรื่องที่เป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ การลักลอบเล่นการพนัน ห้ามให้มีการลักลอบเล่นการพนันทุกชนิด ทุกประเภทอย่างเด็ดขาด สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ มิให้ฝ่าฝืนกฎหมายและคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ การตรวจสอบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนแรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานไม่ถูกต้องในทุกพื้นที่

โควิด-19, ลำพูน

โควิด-19, ลำพูน

ในการนี้ ผวจ.ลำพูน ยังได้กำชับเป็นกรณีเร่งด่วนให้นายอำเภอทุกอำเภอวางแผนดำเดินการอย่างเข้มข้น โดยให้ร่วมกับตำรวจในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หากมีการปล่อยปละละเลยให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเฉียบขาดและ/หรือรายงาน ผวจ. ผอ.รมน.จว.ทราบทันที

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด คือ

D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน

M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing คือ ล้างมือบ่อยๆ

T : Testing คือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน

T : Thai Cha Na คือ เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ

โควิด-19, ลำพูน

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน