วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ว่า ขณะนี้มีผลคะแนนออกมาอย่างไม่เป็นทาง ปรากฏว่า นายประเสริฐ ปวงละคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหมายเลข 2 มีคะแนนนำโด่ง นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือนายกฯฝอ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดที่ได้รับเลือกตั้งทั้งหมด เป็นทีมของนายประเสริฐ ปวงละคร ได้รับเลือกตั้งหลายคน ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีดังกล่าว ถือว่าผิดคาดมาก เนื่องจากภาครัฐ ภาคเอกชน ยังมองว่า นายเทอดเกียรติ น่าจะได้รับเลือกตั้ง

พอผลเลือกตั้งออกมาทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก แต่ผลคะแนนที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการ นายประเสริฐ ได้คะแนน 6,571 คะแนน ส่วนนายเทอดเกียรติ ได้คะแนน 3,998 คะแนน 

สำหรับนายเทอดเกียรติ อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมาหลายสมัย โดยเริ่มตั้งแต่เป็นเทศตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครแม่สอด ในระยะเวลา ร่วม 30 ปี

ขณะที่นายประเสริฐ เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีในทีมของนายเทอดเกียรติ์มาหลายสมัยเช่นกัน แต่ครั้งล่าสุด ถูกปลดออกจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี เป็นเวลาเกือบ 2 ปี ครั้งนี้จึงมาตั้งทีมผู้บริหารแข่งขันกับนายเทอดเกียรติ โดยนำผู้สมัครอิสระมาร่วมกลุ่มด้วย