ที่ สวท. อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี พร้อมด้วย นายอาคเนย์ กายสอน ประธานชมรม STRONG จังหวัดเพชรบุรี (นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม) , นายสุรพล นาคนคร ประธานองค์กรอนาคตเพชรบุรี , นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล กลุ่มดูนกเพชรบุรี เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชร และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันเปิดเวทีชาวบ้าน SAVE แก่งกระจาน ป่าของโลกเพื่อคนทั้งโลก โดยมีมีพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น ประมาณ 300 คน และคณะดังกล่าวจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล และที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดค้านที่มีการเซ็นบันทึกข้อตกลง เพราะเป็นบันทึกข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนต่อไป

#SAVEแก่งกระจาน, SAVE แก่งกระจาน, #SAVEบางกลอย, SAVE บางกลอย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

ก่อนหน้านี้ แกนนำเครือข่าย SAVE แก่งกระจาน ได้ร้องเรียนไปที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ไต่สวนการแอบอ้างเป็นตัวแทนรัฐบาลไปร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง และมีการกระทำที่ละเมิดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่พิพากษาไม่อนุญาตให้ชาวกะหร่างกลับไปอยู่ที่บางกลอยบน - ใจแผ่นดิน เพราะไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมและเป็นพื้นที่ที่ถูกละเมิดมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2562 โดยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวเพชรบุรีที่บุกรุกป่าแก่งกระจานอีกด้วย อีกทั้งจะร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไต่สวนฉุกเฉินการกระทำที่ผิดกฎหมายในการแอบอ้างเป็นตัวแทนรัฐบาลสั่งการให้ละเว้นการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ

#SAVEแก่งกระจาน, SAVE แก่งกระจาน, #SAVEบางกลอย, SAVE บางกลอย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

#SAVEแก่งกระจาน, SAVE แก่งกระจาน, #SAVEบางกลอย, SAVE บางกลอย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

#SAVEแก่งกระจาน, SAVE แก่งกระจาน, #SAVEบางกลอย, SAVE บางกลอย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

#SAVEแก่งกระจาน, SAVE แก่งกระจาน, #SAVEบางกลอย, SAVE บางกลอย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

#SAVEแก่งกระจาน, SAVE แก่งกระจาน, #SAVEบางกลอย, SAVE บางกลอย, ข่าว, ข่าววันนี้, คมชัดลึก

CR : บรรณรต ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี